Remissanvisningar för ledprotesbedömning

Remisser till ledprotesbedömning vid HUCS Endoprotesenhet vid Pejas sjukhus ska innehålla följande uppgifter om patienten.

​​​​​​​​​​​​​​​​

​Patientens anamnes

 • Ålder
 • Grundsjukdomar och medicinering
 • Allergier
 • Rökning
 • Boendeform och självständighet
 • Tidigare höft- eller knäoperationer
 • Har höft- eller knäleden behandlats konservativt tidigare och hur?

Ledspecifik anamnes

 • Uppgifter om patientens upplevda smärta
 • Promenadsträcka
 • Funktionsbegränsningar
 • Hjälpmedel vid rörelse.

Status

 • Uppmätt längd, vikt och BMI
 • Rörelse
 • Höftens eller knäets rörelseomfång
 • Smärtlokalisationx.

Radiologiskt fynd

 • Rtg-bild tagen inom 6 mån. sedan remissen
 • Rtg-bilderna ska överföras HUS PACS-system
 • Grad av artros (till exempel utlåtande från radiolog)
 • Utlåtande om MRI-bilder, om undersökningen har gjorts.
​​​


 

Uppdaterad  21.8.2018