För professionella

Hälsobyns hus erbjuder även vårdpersonalen stöd och verktyg för bland annat handledning av patienten. Du kan till exempel be kunden läsa tilläggsuppgifter om sjukdomen eller symtomet eller bekanta sig med praktiska anvisningar efter mottagningen. I tjänsten HälsobynPRO hittar du alla tjänster och innehåll som är riktade till vårdpersonalen.

    Beställ Hälsobyns nyhetsbrev för professionella​

    Vill du utnyttja Hälsobyns innehåll mera omfattande i ditt arbete? Saknar du verktyg för att utveckla din yrkeskompetens eller material till patienthandledning? Beställ Hälsobyns nyhetsbrev så får du per e-post en sammanställning av Hälsobyns nya innehåll som är avsedd för vårdpersonal inom social- och hälsovårdsbranschen.