Ledhälsa med viktkontroll

Att vara normalviktig minskar risken att insjukna i artros. Viktminskning lindrar i regel även smärtor på grund av artros.

​​

Hälsosamma levnadsvanor är ett bra sätt att förebygga artros. Övervikt ökar påtagligt risken för både knä- och höftartros.

Övervikt belastar ledbrosket i de nedre extremiteterna och gör det känsligare för ledskador och felställningar, till exempel i samband med hård motion eller tungt fysiskt arbete.

Viktminskning hjälper även mot smärtan

Även en liten viktminskning minskar avsevärt belastningen på lederna.

Det har konstaterats att en viktminskning på cirka fem kilo under tio års uppföljning, minskar sannolikheten att insjukna i symtomgivande knäledsartros med 50 procent.

Viktminskning lindrar i allmänhet smärtan och förbättrar artrospatientens funktionsförmåga.

Överviktiga artrospatienter rekommenderas kostomläggning i kombination med regelbunden motion.

På annat håll i Hälsobyn

På Hälsoviktporten Hälsoviktporten i Hälsobyn hittar du ett sex veckor långt egenvårdsprogram som inspirerar till livsstilsförändringar, Vägen till viktkontroll. Du kan genomföra programmet när som helst hemma, helt gratis.

Till Hälsoviktsprogrammet på Hälsoviktporten (på finska) kan du få tillträde med läkarremiss. Onlinekursen är ett ettårigt program för bestående livsstilsförändring. Det leds av hälso- och sjukvårdspersonal.


Läs mer:Föregående sida

 
 

 

Uppdaterad  21.8.2018