Förebygg benskörhet med sunda levnadsvanor

Livsstilen har stor betydelse för benhälsan.