Siirry sivun sisältöön

10 kysymystä nivelistä

Miksi niveleni naksuvat ja onko se vaarallista? Mistä tiedän onko nivelkipuni nivelrikkoa? Selvitä täältä vastauksia monia askarruttaviin kysymyksiin nivelistä.

Nivelten naksuminen on yleinen, pääasiassa vaaraton oire. Naksahtelu ei tarkoita sitä, että nivel olisi löysä. Myös terveet nivelet voivat naksahdella.

Nivelten ylitse kulkee lihaksiin kiinnittyneitä jänteitä. Nivel liikkuu silloin kun lihas supistuu ja liukuessaan nivelpintoja pitkin jänteet ja jännekalvot voivat luiskahdella kohoumien ja syvennysten välillä. Tämä voi aiheuttaa ääntelyä eli naksumista.

Ääntely on kuitenkin normaalia eikä se viittaa mihinkään sairauteen. Mikäli naksahteluun liittyy voimakasta kipua, on lääkärin arvio aiheellinen.

Nivelsiteiden ja muun sidekudoksen löysyys tai kireys vaihtelee ihmisestä toiseen. Erot sidekudoksen rakenteessa, ovat pääosin periytyviä ominaisuuksia. Yliliikkuvat nivelet ovat yleisiä varsinkin lapsilla ja nuorilla naisilla, mutta epänormaali liikkuvuus vähenee usein iän myötä.

Nivelten yliliikkuvuus ei yleensä aiheuta elämää hankaloittavia oireita, mutta joillakin saattaa esiintyä nivelissä kipua.

Parantavaa hoitoa nivelten yliliikkuvuuteen ei ole, mutta lihaksia ja nivelsiteitä vahvistavalla liikunnalla voidaan oireita helpottaa.

Nivelrikon yksi oire on nivelen liikealan väheneminen. Nivelen jäykistyminen johtuu muutoksista niveltä ympäröivissä pehmytkudoksissa ja luupiikkien muodostumisesta. Luupiikit ovat luukalvosta kasvavia, hyvälaatuisia ulokkeita.

Liikkuvuutta voi itse ylläpitää ja joissakin tapauksissa jopa parantaa sopivilla liikuntamuodoilla ja venyttelyllä.

Ylipainon on osoitettu oleva merkittävä nivelrikon riskitekijä ja vähäinenkin laihdutus vähentää huomattavasti niveliin kohdistuvaa rasitusta.

On todettu, että noin viiden kilon laihtuminen kymmenen vuoden seurannassa vähentää todennäköisyyttä sairastua oireilevaan polvinivelrikkoon 50 prosentilla.

Nivelkipu voi johtua monesta eri syystä, eli täysin varmaa selitystä kivulle ei voi saada ilman lääkärin tutkimusta.

Selkeästi yleisin syy nivelkivulle on kuitenkin nivelrikko. Muita yleisiä syitä ovat reumaattiset nivelvaivat ja niveltä ympäröivien pehmytkudosten tai tukikudosten aiheuttama kipu.

Lisäksi nivelvammoihin tai niiden jälkitiloihin voi liittyä kipua.

Lääkärin diagnoosi perustuu kuvailemiisi oireisiin, kliiniseen tutkimukseen ja röntgenkuvaukseen tai magneettikuvaukseen.

Kun lääkäri tekee kliinistä tutkimusta, hän tarkastelee oireilevan jalkasi tai kätesi liikkumista. Hän tutkii jos nivelen ulkomuodossa on tapahtunut muutoksia ja jos kipu tai jäykkyys nivelessä vaikuttavat laajemmin raajasi asentoon. Lääkäri tutkii myös nivelen liikelaajuutta ja lihasvoimaa.

Nivelrikon perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta sen taustalla saattaa olla useita altistavia geenejä. Tutkimusten mukaan perimä näyttää altistavan sekä polvi- että lonkkanivelrikolle.

Nivelrikon muita riskitekijöitä ovat esimerkiksi ikääntyminen ja ylipaino, joiden vaikutuksesta nivelrusto saattaa olla alttiimpi nivelvammoille, raskaalle liikunnalle ja työlle sekä nivelten kehityshäiriöille ja virheasennoille.

Nivelrikkoon liittyy tyypillisesti jaksoja, jolloin nivel on poikkeuksellisen kipeä ja ärtynyt. Tässä tilanteessa rasituksen vähentäminen todennäköisesti on järkevää, mutta yleisesti ottaen liikunnan on osoitettu vähentävän nivelrikosta aiheutuvia oireita ja ylläpitävän nivelen normaalia liikerataa.

Täten, kipeää niveltä tulisi pyrkiä käyttämään heti kun pahin kipuvaihe on mennyt ohi.

Ruston ominaisuudet säilyvät tai jopa paranevat kun niveltä kuormitetaan sopivasti. Kävely, pyöräily, uinti ja muu vesiliikunta ovat parhaita liikuntamuotoja nivelvaivoista kärsiville.

Polvien ja lonkkien liikkuvuutta ja lihasvoimia parantavat harjoitteet ovat myös hyödyllisiä, jos nivelrikko on alaraajoissa.

Näitä liikuntamuotoja tulisi harrastaa useita kertoja viikossa.

Nivelrikosta kärsivän olisi syytä välttää liikuntamuotoja joiden jälkeen nivelet selkeästi kipeytyvät tai turpoavat. Suositeltavissa liikuntamuodoissa niveliin ei kohdistu voimakkaita iskuja tai kiertoliikkeitä.

Lonkan tai polven nivelrikon ensisijainen hoito on kuntouttava hoito. Jos tällä hoidolla ei saada riittävää helpotusta oireisiin, voi tekonivelleikkaus olla aiheellinen.

Leikkauksen myötä potilaat saavat apua hankalaan jokapäiväistä elämää haittaavaan nivelrikkokipuun ja toimintakyvyn heikkenemiseen.

Lihavuus lisää merkittävästi tulehdusriskiä ja muiden leikkauskomplikaatioiden riskiä lonkan ja polven tekonivelleikkauksessa. Ylipainoisen potilaan tulisi laihduttaa ennen leikkaukseen tuloa.

Päivitetty 24.8.2018