Tyks Orto

Tyks Orto vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tuki-ja liikuntaelinsairauksien hoidosta ja huolehtii yliopistosairaalatasoisten palvelujen saatavuudesta Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä eli koko Länsirannikon erityisvastuualueella.

Turun yliopistolliseen keskussairaalaan voit tulla hoitoon asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Hoitoon pääsy edellyttää lääkärin lähetettä ja valinta tapahtuu keskustelemalla oman lääkärin kanssa, joka kirjoittaa lähetteen.

Käsittelemme lähetteet 1-3 päivässä ja kiireettömissä tapauksissa hoito järjestyy keskimäärin 1-3 kuukaudessa. Kiireellisissä tapauksissa hoitoon pääsee viiveettä.

Potilas pystyy itse vaikuttamaan toipumiseensa ja leikkaustulokseen oman toimintansa kautta. Odotusaikana potilaita valmistellaan tuleviin leikkauksiin ja opastetaan terveellisiin elämäntapoihin. Sujuvat hoitoprosessimme mahdollistavat aiempaa nopeamman kotiutumisen.

Hoidossamme korostuu eri ammattiryhmien toimialarajat ylittävä moniammatillinen ja monitieteinen yhteistyö ja kaikki hoitotiimin jäsenet edustavat oman erikoisalaansa huippuosaamista.
Seuraamme potilasturvallisuuden toteutumista jatkuvasti eri menetelmin ja mahdollisiin ongelmakohtiin puututaan välittömästi.
Mittaamme potilastyytyväisyyttä systemaattisesti kaikilta kotiutuvilta potilailta. Saamamme potilaspalautteiden keskiarvo on n. 4,8 (asteikolla 1-5). Kehitämme toimintaamme saamiemme kehitysehdotusten pohjalta vastaamaan vieläkin paremmin potilaiden tarpeita.


 

Tieteellinen tutkimus on tärkeä osa toimintaamme ja teemme jatkuvaa arkivaikuttavuustutkimusta hoitomme tuloksista. Kansallisella tasolla huippuosaamisyksikkömme on alan edelläkävijä ja arvostettu toimija maassamme. Yksikkömme tekee laajaa tutkimusyhteistyötä Suomen kaikkien yliopistosairaaloiden ja merkittävien keskussairaaloiden kanssa ja osallistumme kansallisten hoitosuositusten tekemiseen.​

allekirjoitus.png 

Lisätietoa

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo