Laaduntarkkailu

Meillä potilas saa laadukasta hoitoa oikeaan aikaan ja hänet otetaan mukaan hoitonsa suunnitteluun. Potilas on oman sairautensa paras asiantuntija ja siksi tuemme potilasta aktiiviseen rooliin hänen omassa hoidossaan. Monipuolinen potilasohjaus ja jatkuvasti kehittyvät avohoitopalvelumme mahdollistavat lyhentyneet hoitojaksot sairaalan vuodeosastolla.


Edistämme avoimuutta hoitotulosten raportoinnissa. Seuraamme kaikkien potilaidemme terveyden edistymistä erilaisin mittarein. Vuonna 2016 laaturekisterit olivat jo käytössä polven ja lonkan tekonivelpotilaiden, olka- ja polvipotilaiden sekä selkäpotilaiden osalta. Systemaattinen mittaaminen antaa arvokasta tietoja hoidon eri osatekijöiden vaikutuksesta lopputulokseen ja auttaa kehittämään hoitoa edelleen.

Päivitetty  30.1.2019 14.33

 

Lisätietoa

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo