Tuki- ja liikuntaelinsairauksien huippuosaamista

Vastuualueet:

Tekonivelkirurgia

        

Vastuualuejohtaja Mikko Karvonen

Hoidamme tekonivelleikkaukseen tulevia potilaita sekä koko ERVA-alueemme haastavimmat tekonivelpotilaiden komplikaatiot. Meille on kansallisesti keskitetty vaativa lonkan niveltä säästävä kirurgia, jota tarvitsevat potilaat tulevat ympäri Suomea. Tekonivelpotilaiden hoidossa toteutamme kansallisia suosituksia.

Tarjoamme potilaille joustavaan hoitoon pääsyn sekä lisääntyvässä määrin lähipalveluja koko sairaanhoitopiirin alueella. Kauempaa tulevien potilaiden osalta pyrimme järjestämään kuvaukset ja poliklinikkakäynnit samalle päivälle ja näin vähentämään potilaiden matkustamista. Leikkaustoiminta on jaettu Tyks Kirurgiseen sairaalaan (Tules-sairaala) sekä Tyks Salon sairaalaan.

Tavoitteenamme on olla pohjoismaiden paras tekonivelpotilaiden hoitoa tarjoava yksikkö. Panostamme jatkuvaan koulukseen, työhyvinvointiin sekä yhteistyön kehittämiseen. Arvioimme ja kehitämme olemassa olevia toimintamalleja potilaan parhaaksi yhdessä lähikuntien kanssa.

Meiltä käsin johdetaan Suomen ja pohjoismaiden tekonivelrekisteriä (NARA- Nordic Artroplasty Register Association) jonka avulla voimme seurata hoitojen tehoa, turvallisuutta ja kustannuksia kansallisella ja pohjoismaiden tasolla. Lisäksi olemme mukana monissa kansainvälisissä monikeskustutkimuksissa, joissa useimmissa olemme Suomen vastuututkijoina.

Voit lukea tarkemmin toiminnastamme internet sivuiltamme.

Polven tekonivelleikkaus

 
 

Lonkan tekonivelleikkaus

 
 


 

Reumaortopedia

Vastuualuejohtaja Hannu Tiusanen

Hoidamme reumapotilaiden tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Reumapotilaiden leikkaushoidon lisäksi erikoisosaamistamme on myös muiden potilasryhmien, kuten hemofiliapotilaiden vaativat nivelleikkaukset. Yksiköllämme on Suomen laajin kokemus reumaolkapään, kyynärpään, ranteen ja nilkan sekä tiettyjen pienempien nivelten tekonivelten osalta.

Toimintamme ytimessä on aina potilas ja kaikki hoitoon ja leikkauksiin liittyvät järjestelyt suunnitellaan yhdessä. Olemme järjestäneet prosessimme joustavaksi, jotta hoitoon pääsee aina optimiajassa.

Hoidamme potilaita kokonaisvaltaisesti eri ammattilaisten kanssa. Reumasairauksia sairastavien potilaiden hoidon laadun takaamiseksi yksiköllämme on kiinteä yhteistyö Tyksin reumatologian kanssa ja hemofiliapotilaiden hoito suunnitellaan yhdessä hematologin kanssa. Hoitoosi osallistuu tarvittaessa reumaortopedin ja sairaanhoitajan lisäksi anestesialääkäri, reumatologi, hematologi, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti, sekä sosiaalityöntekijä.

Voit lukea tarkemmin toiminnastamme internet sivuiltamme.

Selkä

Vastuualuejohtaja Katri Pernaa

Hoidamme aikuisten selkäkirurgista hoitoa vaativia sairauksia potilaslähtöisesti, korkealaatuisesti sekä turvallisesti. Tavoitteemme on parantaa potilaiden elämänlaatua ja toimintakykyä.

Hoitoon pääsy meille edellyttää lääkärin lähetettä terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai yksityiseltä lääkäriasemalta. Vuoden 2014 alusta meille on voinut hakeutua hoitoon myös muualta Suomesta laajentuneen valinnanvapauden myötä.

Hoitoratkaisuissa huomioimme potilaan kokonaisvaltaisesti. Mikäli poliklinikkakäynnillä päädytään leikkaushoitoon, leikkauksen ajankohta sovitaan käynnin yhteydessä. Kaikkia selkäperäisistä oireista kärsiviä potilaita ei voi auttaa leikkauksella, mutta pyrimme silloin ohjaamaan oikeaan konservatiivisen hoidon toteutuspaikkaan.

Teemme vuosittain noin 500 selkäleikkausta. Tavallisin leikkaushoidon syy on selkärangan kulumissairaus, kuten välilevytyrä, selkärangankanavan ahtauma ja nikamasiirtymä. Hoidamme kirurgisesti myös selkärangan virheasentoja ja aikuisiän skoliooseja. Yksikössämme potilaita hoitava henkilökunta, kirurgit, hoitajat ja fysioterapeutit, on keskittynyt nimenomaan selkäpotilaisiin. Leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen suunnitellaan yksilöllisesti. Kuntoutumisessa tärkeintä on potilaan oma aktiivisuus ohjattujen harjoitteiden tekemiseen.

Olemme mukana kehittämässä kansallista selkäkirurgian hoitotulosten rekisteröintiä ja teemme yhteistyötä muiden pohjoismaisten selkäkirurgien kanssa. Kehitämme jatkuvasti työmme laatua potilailta saamamme palautteen ja hoitotulosten perusteella.

Voit lukea tarkemmin toiminnastamme internet sivuiltamme.

Selkäleikkaus

 
 

Yläraaja ja käsikirurgia

Vastuualuejohtaja Hanna-Stiina Taskinen

                  

Yksikössämme on erikoisosaamista olkapään, kyynärpään ja käden alueen sairauksien ja vammojen hoidosta. Yksilöllinen hoito suunnitellaan  ja toteutetaan yhteistyössä  toiminta- ja fysioterapeuttien kanssa.

Tyypillisiä olkapääleikkauksia ovat kiertäjäkalvosimen korjausleikkaus ja olkapään tekonivelleikkaus sekä olkapään epävakauden stabilointi leikkaus. Esimerkkejä yleisistä käsikirurgisista toimenpiteistä ovat rannekanavanoireyhtymän hermovapautus, kämmenen kalvokovettuman (Dupuytrenin taudin) leikkaus, käden alueen akuuttien vammojen ja vammojen jälkitilojen leikkaukset sekä vaativat hermojen korjaus- ja hermosiirreleikkaukset.

Teemme aktiivisesti tutkimustyötä ja pyrimme tarjoamaan potilaalle tehokasta, turvallista ja näyttöön perustuvaa hoitoa.

Voit lukea tarkemmin toiminnastamme internet sivuiltamme.

Alaraaja

Vastuualuejohtaja Jani Knifsund

Olemme erikoistuneet hoitamaan polven, nilkan ja jalkaterän alueen vammoja ja sairauksia. Tarjoamme nopeita, tehokkaita ja uusimpaan tutkimukselliseen näyttöön perustuvia käytänteitä laadukkaan ja turvallisen hoidon takaamiseksi. Kaikessa toiminnassamme lähtökohtana on potilas, palvelu, laatu sekä turvallinen hoito.

Voit lukea tarkemmin toiminnastamme internet sivuiltamme.

Trauma

Vastuualuejohtaja Kari Isotalo

Hoidamme tapaturmista johtuvia vartalon ja raajojen vammoja, luukasvainpotilaita, kirurgisia infektiopotilaita sekä palovammapotilaita.

Toiminnassamme pyrimme mahdollistamaan potilaiden osallistumisen hoitoaan koskeviin päätöksiin, kannustamaan ja tukemaan heidän omatoimisuuttaan ja aktiivisuuttaan sekä takaamaan hoidon jatkuvuuden. Vastuualueellamme korostuvat tasapuolisuuden ja hienotunteisuuden periaatteet.

Olemme sitoutuneet Tules toimialueen visioon olla paras pohjoismainen Tules sairaala v. 2025. Vastuualueellamme hoitoosi osallistuu tarvittaessa lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan lisäksi mm. auktorisoitu haavahoitaja, kasvainpotilaiden hoitoon erikoistunut "sarkoomahoitaja", fysioterapeutteja ja toimintaterapeutti.

Voit lukea tarkemmin toiminnastamme internet sivuiltamme.

Fysiatria

Fysiatri on kuntoutukseen erikoistunut lääkäri, jolla on erityisosaamista tuki- ja liikuntaelinsairauksista, mutta joka pohtii keinoja toimintakykysi parantamiseksi myös muissa sairauksissa. Potilaat tulevat fysiatrille lääkärin lähetteellä. Fysiatri tekee suosituksia kuntoutuslinjauksista omalle hoitavalle lääkärillesi. Fysiatrin tekemä arvio pohjautuu haastatteluun ja kliiniseen tutkimukseen. Siihen sisältyy liikkumisen, toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arvio lähetteessä kuvatun ongelman osalta.

Tarvittaessa fysiatri käyttää apunaan muiden ammattiryhmien arvioita, jos se toimintakykysi arvioimiseksi tai parantamiseksi on tarpeellista. Tällaisia arvioita ja tutkimuksia voivat tehdä mm. liikuntafysiologit, fysioterapeutit ja toimintaterapeutit.

Tyksin fysiatrian yksiköllä on ainoana Suomessa eurooppalainen fysiatrian koulutussertifikaatti (UEMS), ja yksikössä tehdään aktiivista tutkimustyötä kuntoutuksen eri osa-alueilta.

 

Päivitetty  15.8.2019