Tuki- ja liikuntaelinsairauksien huippuosaamista

Olkapää

Hoidamme olkapään alueen sairauksia sekä vammoja ja vammojen jälkitiloja. Yleisimmät hoitamamme sairaudet ovat kiertäjäkalvosimen eli rotator cuff jänteen repeämät, olkanivelen sijoiltaanmeno ja oireinen epävakaus sekä olkanivelen nivelrikko.

Tutustu Matin tarinaan olkapään epävakauden leikkaushoidosta

Meillä työskentelee olkapään ja kyynärpään alueeseen perehtyneitä ortopedian erikoislääkäreitä sekä useampi yläraajaan erikoistunut fysioterapeutti.

Taataksemme potilaillemme parhaan mahdollisen hoidon hoitopäätöksemme perustuvat viimeisimpiin tutkimuksellisiin näyttöön perustuviin hoitosuosituksiin. Kunkin potilaan kohdalla hoitopäätös tehdään aina yksilöllisesti. Monia olkapään vaivoja ja vammoja voidaan hoitaa kuntouttamalla fysioterapeutin avustuksella.

Leikkaushoitoon turvaudutaan, kun kuntouttava hoito ei ole riittävä oireiden helpottamiseksi tai toimintakyvyn palauttamiseksi. Yleisempiä tekemiämme leikkauksia ovat tähystyksellinen kiertäjäkalvosimen korjausleikkaus, olkanivelen vakautusleikkaus eli Bankart- tai Latarjet- toimenpide, yläraajan jännerepeämien kiinnitystoimenpiteet sekä olkanivelen tekonivelleikkaukset.

Teemme aktiivisesti tutkimustyötä liittyen yleisimpiin olkapään sairauksiin ja vammoihin muun muassa kiertäjäkalvosimen repeämän leikkaushoito, olkapään epävakauden leikkaushoito, olkapään tekonivelkirurgia. Tutkimusryhmämme on mukana useammassa kansallisessa ja kansainvälisessä olkapäätä koskevassa tutkimuksessa. Tavoitteenamme on saada lisätietoa eri hoitomuotojen vaikuttavuudesta, jotta voimme jatkossa hoitaa potilaitamme entistäkin paremmin ja erityisesti hyvään tutkimusnäyttöön perustuen.

Voit lukea lisää olkapään vaivoista Niveltalosta.

Selkä

Hoidamme selkäkirurgista hoitoa vaativia sairauksia potilaslähtöisesti, korkealaatuisesti sekä turvallisesti. Tavoitteemme on parantaa potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua.

Hoitoratkaisuissa huomioimme potilaan kokonaisvaltaisesti. Mikäli poliklinikkakäynnillä päädytään leikkaushoitoon, leikkauksen ajankohta sovitaan tyypillisesti heti käynnin yhteydessä. Kaikkia selkäperäisistä oireista kärsiviä potilaita ei voida auttaa leikkauksella, mutta pyrimme silloin ohjaamaan oikeaan konservatiivisen hoidon toteutuspaikkaan.

Teemme vuosittain noin 500 selkäleikkausta. Tavallisin leikkaushoidon syy on selkärangan kulumasairaus, kuten välilevytyrä, selkärangankanavan ahtauma ja nikamasiirtymä. Hoidamme kirurgisesti myös selkärangan virheasentoja ja aikuisiän skoliooseja. Tyks Ortossa selkäpotilaita hoitava henkilökunta, ortopedit ja neurokirurgit, hoitajat ja fysioterapeutit, on keskittynyt nimenomaan selkäpotilaisiin. Leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen suunnitellaan yksilöllisesti. Kuntoutumisessa tärkeintä on potilaan oma aktiivisuus ohjattujen harjoitteiden tekemiseen.

Olemme mukana kehittämässä kansallista selkäkirurgian hoitotulosten laaturekisteriä ja teemme yhteistyötä muiden pohjoismaisten selkäkirurgien kanssa. Kehitämme jatkuvasti työmme laatua potilailta saamamme palautteen ja hoitotulosten perusteella.

Voit lukea lisää selän vaivoista Niveltalosta

Kyynärpää

Hoidamme kyynärpään alueen erilaisia sairauksia sekä vammoja ja vammojen jälkitiloja. Meillä työskentelee olkapään ja kyynärpään alueeseen perehtyneitä ortopedian erikoislääkäreitä sekä useampi yläraajaan erikoistunut fysioterapeutti ja teemmekin heidän kanssa läheistä yhteistyötä. Taataksemme potilaillemme parhaan mahdollisen hoidon hoitopäätöksemme perustuvat viimeisimpiin tutkimuksellisiin näyttöön perustuviin hoitosuosituksiin. Kunkin potilaan kohdalla hoitopäätös tehdään aina yksilöllisesti.

Monia kyynärpään vaivoja ja vammoja voidaan hoitaa konservatiivisesti eli kuntouttamalla fysioterapeutin avustuksella. Leikkaushoitoon turvaudutaan, kun konservatiivinen hoito ei ole riittävä oireiden helpottamiseksi tai toimintakyvyn palauttamiseksi.

Voit lukea lisää kyynärpään vaivoista Niveltalosta.

Lonkka/Lantio

Olemme erikoistuneet hoitamaan lonkan ja lantion alueen vammoja ja sairauksia. Tarjoamme nopeita, tehokkaita ja uusimpaan tutkimukselliseen näyttöön perustuvia hoitoratkaisuja laadukkaan ja turvallisen hoidon takaamiseksi. Hoidamme tekonivelleikkaukseen tulevia potilaita sekä koko Länsirannikon erityisvastuualueen haastavimmat tekonivelpotilaiden komplikaatiot. Meille on kansallisesti keskitetty vaativa lonkan niveltä säästävä kirurgia, jota tarvitsevat potilaat tulevat ympäri Suomea.

Tekonivelpotilaiden hoidossa noudatamme kansallisia suosituksia. Tyks Orton osastonylilääkäri Keijo Mäkelä johtaa Suomen ja pohjoismaiden tekonivelrekisteriä (NARA- Nordic Artroplasty Register Association), jonka avulla voimme seurata hoitojen tehoa, turvallisuutta ja kustannuksia kansallisella ja pohjoismaiden tasolla. Lisäksi olemme mukana useissa kansainvälisissä monikeskustutkimuksissa, joissa useimmissa olemme Suomen vastuututkijoina.

Tavoitteenamme on olla pohjoismaiden paras lonkan niveltä säästävän kirurgian ja tekonivelpotilaiden hoitoa tarjoava yksikkö.

Leikkaustoimintaamme on jaettu Tyks Orto Kirurgiseen sairaalaan sekä Tyks Salon sairaalaan.

Voit lukea lisää lonkan vaivoista Terveyskylän Niveltalosta.

Käsi

Olemme erikoistuneet käden ja kyynärvarren sairauksien ja vammojen hoitoon. Käsikirurgit hoitavat kaikenikäisten potilaiden käden ja ranteen luunmurtumia ja nivelsidevammoja, sekä käden ja yläraajan moninaisia sairauksia kuten kasvaimia, rasitussairauksia ja hermojen pinnetiloja. Käsikirurgin erityisosaamista ovat myös hienokirurgiset eli mikrokirurgiset hermojen ja verisuonien korjaukset.

Käden alueen lukuisat pienet rakenteet tekevät käden alueen kirurgiasta erityisen haastavaa. Monia käden vaivoja ei suinkaan tarvitse leikata, vaan hyvä hoitotulos saadaan lääketieteellisen, toimintaterapeuttisen ja fysioterapeuttisen kuntoutuksen keinoin. Otamme sinut mukaan hoitosi suunnitteluun, jotta löydämme juuri sinulle parhaan hoitovaihtoehdon.

Leikkauksen jälkeen käden ahkera kuntoutus on erityisen tärkeää, ja potilas on aina oman kätensä kuntoutuksen avainhenkilö. Leikannut kirurgi, toimintaterapeutti, fysioterapeutti suunnittelevat parhaan mahdollisen yksilöidyn kuntoutussuunnitelman, ja potilas saa perusteelliset ohjeet käden oikeaoppisista liikeharjoitteista ja liikerajoituksista.

Esimerkkejä yleisistä käsikirurgisista leikkauksista:

  • Pitkäaikaisen rannekanavaoireyhtymän eli keskihermopinteen vapautus
  • Kämmen kalvokovettuman eli Dupuytrenin taudin leikkaus
  • Ranteen nivelsidevamman korjausleikkaus
  • Käden tai ranteen luun murtuman leikkaus
  • Käden tai kyynärvarren jännevamma
  • Vaativat katkenneen hermon korjausleikkaukset tai hermosiirreleikkaukset

Voit lukea lisää käden ja ranteen vaivoista Terveyskylän Niveltalosta

Polvi/Sääri

Olemme erikoistuneet hoitamaan polven alueen vammoja ja sairauksia. Hoidamme polven sairauksien ja vammojen leikkaushoitoon tulevia potilaita sekä koko Länsirannikon erityisvastuualueen alaraajan virheasentokorjausleikkaukset, haastavammat rustovaurioiden korjaukset ja haastavimmat tekonivelpotilaiden komplikaatiot.

Tekonivelpotilaiden hoidossa noudatamme kansallisia suosituksia. Tyks Orton osastonylilääkäri Keijo Mäkelä johtaa Suomen ja pohjoismaiden tekonivelrekisteriä (NARA- Nordic Artroplasty Register Association), jonka avulla voimme seurata hoitojen tehoa, turvallisuutta ja kustannuksia kansallisella ja pohjoismaiden tasolla. Tyypillisimmät tähystyskirurgiset leikkauksemme ovat nivelkierukan korjaus, eturistisiteen korjaus, polvilumpion sijoiltaanmenon ja epävakauden vakautusleikkaus sekä rustovaurioiden korjaukset.

Teemme aktiivisesti tutkimustyötä liittyen yleisimpiin polven sairauksiin ja vammoihin, muun muassa polven tekonivelkirurgia, eturistisiteen leikkaushoito, nivelkierukan repeämien hoito. Tutkimusryhmämme on mukana useammassa kansallisessa ja kansainvälisessä polvea koskevassa tutkimuksessa.

Tavoitteenamme on olla pohjoismaiden paras polvipotilaiden hoitoa tarjoava yksikkö. Kaikessa toiminnassamme lähtökohtana on potilas, palvelu, laatu sekä turvallinen hoito.

Leikkaustoiminta on jaettu Tyks Orto Kirurgiseen sairaalaan sekä Tyks Salon sairaalaan.

Voit lukea lisää polven vaivoista Niveltalosta.

Nilkka/Jalkaterä

Tyks Orton lääkärit muodostavat huipputiimin, jotka hoitavat sinua aina yksilöllisesti nilkan- ja jalkaterän sairauksissa ja vammoissa.

Nilkan- ja jalkaterän alueen oireet ovat yleisiä. Taataksemme potilaillemme parhaan mahdollisen hoidon hoitopäätöksemme perustuvat viimeisimpiin tutkimuksellisiin näyttöön perustuviin hoitosuosituksiin. Kunkin potilaan kohdalla hoitopäätös tehdään aina yksilöllisesti. Monia nilkan- ja jalkaterän alueen vaivoja ja vammoja voidaan hoitaa kuntouttamalla fysioterapeutin avustuksella.

Tyypillisimmät hoitoa vaativat tilat ovat vaivaisenluu, isovarpaan tyvinivelen kuluma, nivelsiteiden ja jänteiden ongelmat sekä jalkaterän asentopoikkeamat. Teemme myös nilkkanivelen kuluman tekonivelkirurgiaa.

Teemme aktiivisesti tutkimustyötä liittyen yleisimpiin jalkaterän sairauksiin ja vammoihin.

Voit lukea lisää nilkan ja jalkaterän vaivoista Niveltalosta.

Fysiatria

Fysiatri on kuntoutukseen erikoistunut lääkäri, jolla on erityisosaamista tuki- ja liikuntaelinsairauksista, mutta joka pohtii keinoja toimintakykysi parantamiseksi myös muissa sairauksissa. Potilaat tulevat fysiatrille lääkärin lähetteellä. Fysiatri tekee suosituksia kuntoutuslinjauksista omalle hoitavalle lääkärillesi. Fysiatrin tekemä arvio pohjautuu haastatteluun ja kliiniseen tutkimukseen. Siihen sisältyy liikkumisen, toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arvio lähetteessä kuvatun ongelman osalta.

Tarvittaessa fysiatri käyttää apunaan muiden ammattiryhmien arvioita, jos se toimintakykysi arvioimiseksi tai parantamiseksi on tarpeellista. Tällaisia arvioita ja tutkimuksia voivat tehdä muun muassa liikuntafysiologit, fysioterapeutit ja toimintaterapeutit.

Tyks Orton fysiatrian yksiköllä on ainoana Suomessa eurooppalainen fysiatrian koulutussertifikaatti, UEMS, ja yksikössä tehdään aktiivista tutkimustyötä kuntoutuksen eri osa-alueilta.

 

Kyllä

Päivitetty  23.9.2020