Sähköinen asiointi

Tyks Orto on ottanut käyttöönsä erilaisia sähköisiä palveluita.

Digihoitopolut

Digihoitopolku on sähköinen asiointikanava, jossa potilas voi viestitellä häntä hoitavan yksikön kanssa ja saada luotettavaa tietoa omaan hoitoonsa liittyen.

Tyks Orto selkäkeskuksessa on käytössä Lannerangan leikkaukseen tulijan digihoitopolku. Se tarjoaa ohjeita selkäleikkaukseen valmistautumiseen, neuvoja toipumiseen sekä elämään leikkauksen jälkeen.

Lannerangan leikkauspotilaan digihoitopolku on Tyks Orto Selkäkeskuksen tarjoama maksuton verkkopalvelu, joka on auki 24/7. Se tarjoaa ohjeita selkäleikkaukseen valmistautumiseen, neuvoja toipumiseen sekä elämään leikkauksen jälkeen. Hoitopolku-palvelu on tarkoitettu Selkäkeskuksessa hoitosuhteessa oleville. Hoitopolku on toistaiseksi vain suomenkielisenä.

Lisäksi olemme kehittämässä lonkka-, olkapää- ja polvipotilaille tarkoitettuja digitaalisia hoitopolkuja. Hoitopoluilta löytyy hoitoon liittyvää, luotettavaa, monipuolista, erikoissairaanhoidon ammattilaisten tuottamaa tietoa ja ohjeistusta.​

Potilaan on mahdollista kirjautua polulle siinä vaiheessa, kun hänestä on saapunut lähete Tyks Ortoon. Lähetteen saavuttua potilas saa viestin, jossa annetaan tarkemmat ohjeet digihoitopolkuun liittymisestä. Digihoitopolun käyttäminen on täysin vapaaehtoista.

Voit hyödyntää hoitopolun palveluita missä vain, koska vain, kunhan sinulla on käytössä verkkoyhteys, tietokone, tabletti tai älypuhelin.

Omavointi


 

Meille potilas itse on oman hoitonsa onnistumisen paras asiantuntija. Siksi seuraammekin hoidon laatua ja vaikuttavuutta laaturekistereiden avulla. Potilas itse täyttää tiedot voinnistaan ja toimintakyvystään jo ennen hoitoa sekä  hoidon jälkeen. Hoidon jälkeen vointia seurataan tyypillisesti 1-2 vuotta. Ennen käyntiä potilas saa tekstiviestimuistutteen Omavointi -kyselyn täyttämisestä. Vastaavat viestit lähetetään myös muutamia kertoja hoidon jälkeen. Omavointipalvelu on käytössä koko Tyks Ortossa kaikkien potilaiden osalta.

Omavointi palvelun avulla saamme tietoa hoidon onnistumisesta suoraan asiantuntijalta, eli itse potilaalta.

Sähköinen ajanvaraus

Osalle potilaistamme on avattu mahdollisuus katsella tulevia aikoja sekä siirtämään ja perumaan niitä. Palvelua on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa useammille potilaille ja palveluun on tulossa myös ajanvarausmahdollisuus. Mikäli potilas kuuluu sähköisen ajanvarauksen piiriin, saa hän siitä tiedon ensimmäisessä kutsukirjeessä.

Lisää tietoa ja kirjaumisohjeet löytyvät Tyksin nettisivuilta.


 

 

Päivitetty  20.9.2019