Laatu ja potilastyytyväisyys

Seuraamme hoidon laatua ja vaikuttavuutta laaturekistereiden avulla. Potilaspalautteemme ovat olleet erinomaisia, potilaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

Olen tosi tyytyväinen. Henkilökunta oli ystävällinen ja kaikki selitettiin tarkkaan. Lääkäri kävi usein katsomassa. Kaiken kaikkiaan jäi hyvä olo sairaalassaolosta. Kiitos.

Meillä potilas saa laadukasta hoitoa oikeaan aikaan ja hänet otetaan mukaan hoitonsa suunnitteluun. Potilas on oman sairautensa paras asiantuntija ja siksi tuemme potilasta aktiiviseen rooliin omassa hoidossaan.

Kutsukirjeen mukana potilaamme saavat Omavointikyselyn. Potilas itse täyttää tiedot voinnistaan ja toimintakyvystään ennen ja jälkeen hoidon. Hoidon jälkeen seuraamme vointia pääsääntöisesti yli kaksi vuotta, jotta pystymme arvioimaan hoidon onnistumista mahdollisimman tarkasti. Meille siis potilas itse on oman hoitonsa onnistumisen suurin asiantuntija.

Tyks Orto osallistuu kansallisiin ja pohjoismaisiin laaturekistereihin. Monia rekistereitä myös koordinoidaan meiltä käsin. Laaturekisterien avulla on jo pystytty parantamaan leikkaushoitoa monissa tapauksissa. Systemaattinen mittaaminen antaa arvokasta tietoa hoidon eri osatekijöiden vaikutuksesta lopputulokseen ja auttaa kehittämään hoitoa edelleen.

 

Kyllä

Päivitetty  23.9.2020