Taysin rankakeskus

Selkärangan alueen vaivoja hoidetaan Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) rankakeskuksessa, jossa tehdään yhteistyötä fysiatrien, ortopedien, neurokirurgien ja lastenortopedien välillä.

Rankakeskuksen kanssa toimii kiinteässä yhteistyössä myös radiologian yksikkö, kliinisen fysiologian yksikkö, kuntoutusyksikkö ja kipupoliklinikka.

Aikuisten rankaongelmat pyritään ensisijaisesti hoitamaan ilman leikkaushoitoa ja tämän takia useimmat lähetteet ohjataan alkuvaiheessa fysiatrille arvioon. Tilanteissa, joissa annetusta hoidosta ei ole riittävää apua, voidaan harkita leikkaushoitoa. Rinta- ja lannerankakirurgiaa toteuttavat ensisijaisesti ortopedit ja kaularankakirurgiaa neurokirurgit.

Lasten rankakirurgia hoidetaan lastenkirurgian yksikössä. Hoidossa tehdään läheistä yhteistyötä eri yksiköiden kesken. Moniammatillista yhteistyötä vaativia potilastapauksia käsitellään myös yhteisissä rankakokouksissa. Lasten ja aikuisten selän virheasentojen hoidossa tehdään lastenkirurgien ja ortopedien kanssa kiinteää yhteistyötä. Tämä mahdollistaa lasten siirtymisen aikuisena saumattomasti aikuisortopedialle jatkohoitoon.

Rankakeskuksessa hoidetaan myös selkärangan alueen vammat, ja kasvainkirurgiassa yhteistyötä tehdään tuumorikirurgien kanssa. Potilaat, jotka ovat saaneet selkäydinvaurion joko vamman tai kasvaimen takia, ohjataan jatkohoitoon neurologiseen kuntoutusyksikköön.

Rankakeskus on tieteellisesti aktiivinen ja selkärangan tutkimisesta ja hoidosta julkaistaan vuosittain tutkimusraportteja kansainvälisissä julkaisusarjoissa. Rankakeskus tekee kansainvälistä tutkimus- ja hoitoyhteistyötä ja on muun muassa AOSpinen kansainvälinen referenssisairaala. Yhteistyöhön liittyen rankakeskuksessa käy kansainvälisiä kirurgivierailijoita. Selkärankakirurgeja koulutetaan myös kirurgian koulutuskeskuksessa, jossa järjestetään kansainvälisiä selkäkirurgisia koulutuksia.

Rankakeskus tarjoaa selkäpotilaille moniammatillisen ja asiantuntevan hoidon!

Edellinen sivu Seuraava sivu
Fysiatria; Ortopedia; selkäkirurgia; rankakirurgia; traumatologia

Kyllä

Päivitetty  11.4.2021