Kipeä selkä

Selkärangan alueen vaivoja hoidetaan Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) rankakeskuksessa, jossa tehdään yhteistyötä fysiatrien, ortopedien, neurokirurgien ja lastenortopedien välillä.


Selkärangan alueen vaivoja hoidetaan Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) rankakeskuksessa, jossa tehdään yhteistyötä fysiatrien, ortopedien, neurokirurgien ja lastenortopedien välillä. Keskuksen kanssa toimii kiinteässä yhteistyössä myös radiologian yksikkö, kliinisen fysiologian yksikkö, kuntoutusyksikkö ja kipupoliklinikka.

Aikuisten rankaongelmat pyritään ensisijaisesti hoitamaan ilman leikkaushoitoa ja tämän takia useimmat lähetteet ohjataan alkuvaiheessa fysiatrille arvioon. Tilanteissa, joissa annetusta hoidosta ei ole riittävää apua voidaan harkita leikkaushoitoa. Rinta- ja lannerankakirurgiaa toteuttavat ensisijaisesti ortopedit ja kaularankakirurgiaa neurokirurgit. Lasten rankakirurgia hoidetaan lastenkirurgian yksikössä. Hoidossa tehdään läheistä yhteistyötä eri yksiköiden kesken. Moniammatillista yhteistyötä vaativia potilastapauksia käsitellään myös yhteisissä rankakokouksissa. Lasten ja aikuisten selän virheasentojen hoidossa tehdään lastenkirurgien ja ortopedien kanssa kiinteää yhteistyötä. Tämä mahdollistaa lasten siirtymisen aikuisena saumattomasti aikuisortopedialle jatkohoitoon.

Rankakeskuksessa hoidetaan myös selkärangan alueen vammat, ja kasvainkirurgiassa yhteistyötä tehdään tuumorikirurgien kanssa. Potilaat, jotka ovat saaneet selkäydinvaurion joko vamman tai kasvaimen takia saaneet potilaat ohjataan jatkohoitoon neurologiseen kuntoutusyksikköön.

Rankakeskus on tieteellisesti aktiivinen, ja selkärangan tutkimisesta ja hoidosta julkaistaan vuosittain tutkimusraportteja kansainvälisissä julkaisusarjoissa. Rankakeskus tekee kansainvälistä tutkimus- ja hoitoyhteistyötä, ja on muun muassa AOSpinen kansainvälinen referenssisairaala. Yhteistyöhön liittyen rankakeskuksessa käy kansainvälisiä kirurgivierailijoita. Selkärankakirurgeja koulutetaan myös kirurgian koulutuskeskuksessa, jossa järjestetään kansainvälisiä selkäkirurgisia koulutuksia.

Rankakeskus tarjoaa selkäpotilaille moniammatillisen ja asiantuntevan hoidon!

Palveluneuvojamme auttavat teitä mielellään numerossa
03 311 67000

 

Päivitetty  22.12.2017