Tekonivelkirurgia HUS-alueella

Suurin osa tekonivelleikkauksista HUSin alueella tehdään Peijaksen sairaalassa Vantaalla. Leikkauksia tehdään myös Lohjan, Hyvinkään ja Porvoon sairaaloissa.

Peijaksen sairaalassa on HUS Tekonivelkeskus, yksi Pohjoismaiden suurimmista tekoniveliä leikkaavista yksiköistä. Siellä tehdään vuosittain yli 3 500 toimenpidettä.

Peijaksessa on myös useita erikoisalojen poliklinikoita sekä tutkimusta ja hoitoa tukevia toimintoja.

Peijas on osa Helsingin yliopistollista sairaalaa. Sinne on keskitetty suurin osa kaikista HUSissa tehtävistä tekonivelleikkauksista.

Sairaalassa on ympärivuorokautinen päivystys, jossa toimii sekä erikoissairaanhoidon päivystys että terveyskeskuspäivystys. Päivystyspoliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä tai hätätapauksessa ilman lähetettä (ympäri vuorokauden).

Valtaosa tekonivelleikkauksista tehdään Peijaksen sairaalassa Vantaalla.

Laatu Tekonivelkeskuksessa

HUS Tekonivelkeskuksessa seurataan säännöllisesti hoidon laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Tulosten perusteella hoito on ammattitaitoista ja yksilöllistä.

Tuoreimman, marraskuussa 2016 tehdyn kyselyn mukaan kokonaisarvio hoitojaksosta oli 4,90 asteikolla 1–5. Lähes kaikki potilaat suosittelevat Tekonivelkeskusta muille.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä potilasturvallisuustyö perustuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja riskien arviointiin. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan.

Potilasturvallisuus edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. HUS:ssa myös potilas ja hänen läheisensä ovat tärkeässä roolissa hoidon turvallisuuden edistämisessä.

HUS-alueella tekonivelleikkauksia tekevät sairaalat:

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  24.8.2018