Päivystystraumatologia HUS-alueella

Leikkausta tarvitsevia tapaturmapotilaita hoidetaan kaikissa HUSin sairaaloissa.

Vaikeammat raaja- ja selkärankavammapotilaat ohjataan hoitoon Töölön sairaalaan.

Korkeaenergisissä onnettomuuksissa, kuten liikenne- ja putoamistapaturmissa, potilas kuljetetaan hoitoonohjauksen mukaisesti suoraan onnettomuuspaikalta Töölön sairaalaan.

Töölön sairaala on vaikeasti vammautuneiden, hoidettujen potilaiden lukumäärällä mitattuna yksi Euroopan suurista traumakeskuksista. Päivystystraumatologisia leikkauksia tehdään vuositasolla noin 4500.

Vaikeampien vammojen hoito edellyttää tiivistä yhteistyötä neurokirurgian ja plastiikkakirurgian osaajien kanssa. Töölön sairaalassa nämä osaamisalueet yhdistyvät ja muodostavat saumattoman kokonaisuuden.

Laadukasta hoitoa

Vaikeasti vammautuneiden potilaiden hoitoa ja hoidon tuloksia on seurattu systemaattisesti vuodesta 2005 lähtien. Töölön sairaala on ainoa sairaala Suomessa, joka seuraa ja analysoi järjestelmällisesti vaikeasti vammautuneiden potilaiden hoitoa ja hoidon tuloksia.

Tapaturmapotilaiden hoitokäytäntöjä tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti. Tiivis ulkomainen yhteistyö takaa kehityksen seuraamisen uusimpien hoitomenetelmien osalta.

Kansainvälistenkin vertailujen perusteella hoitotuloksemme ovat korkeatasoisia.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  24.8.2018