Laatu Tekonivelkeskuksessa

Hyksin Tekonivelkeskus on yksi Pohjoismaiden suurimmista tekoniveliä leikkaavista yksiköistä.

HYKS Tekonivelkeskuksessa​ seurataan säännöllisesti hoidon laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Tulosten perusteella hoito on ammattitaitoista ja yksilöllistä.

Tuoreimman marraskuussa 2016 tehdyn kyselyn mukaan kokonaisarvio hoitojaksosta oli 4,90 asteikolla 1–5. Lähes kaikki potilaat suosittelevat Tekonivelkeskusta muille.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä potilasturvallisuustyö perustuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja riskien arviointiin. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan.

Potilasturvallisuus edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. HUS:ssa myös potilas ja hänen läheisensä ovat tärkeässä roolissa hoidon turvallisuuden edistämisessä.


Edellinen sivuSeuraava sivuPalautteen perusteella hoidon taso on erinomaista.