Alaraajakirurgia HUS-alueella

HUS Alaraajayksikkö vastaa vaativasta polven, säären, nilkan ja jalkaterän kirurgiasta.

HUS Alaraajayksikkö toimii sekä Töölön, Peijaksen että Jorvin sairaaloissa. Vaikeiden alaraajavammojen kuten murtumien ja moninivelsidevammojen hoito on keskitetty Töölön sairaalaan.

Peijaksen sairaalassa toimii jalkateräyksikkö, ja Jorvin sairaalassa tehdään lonkkanivelen tähystyskirurgiaa.

Polven nivelsiteiden hoidossa käytetään uusimpia tekniikoita. Lisäksi vaikeiden vammojen hoitoon on käytössä oma kudospankki ja mahdollisuus nivelkierukkasiirteisiin sekä nivelsidesiirteisiin.

Nivelkierukoiden siirrehoitoa Helsingin yliopistollisessa sairaalassa on tieteellisesti tutkittu, ja siitä on julkaistu jo alustavat tulokset.

Alaraajojen virheasentoja voidaan hoitaa yksilöllisesti suunnitelluilla korjausleikkauksilla, joissa luun asentoa muutetaan. Lisäksi tehdään luiden pidennysleikkauksia moderneilla tekniikoilla.

Joissakin tapauksissa on mahdollista hoitaa alkavaa nivelrikkoa niveltä säästävillä, asentoa korjaavilla leikkauksilla.

Tiivistä yhteistyötä

Vaikeiden luuinfektioiden hoidossa tehdään tiivistä yhteistyötä plastiikkakirurgien ja infektiolääkäreiden kanssa. Hoidot ovat usein pitkiä ja erittäin vaativia.

Viikoittaisissa yhteiskokouksissa yksikön erikoislääkärit suunnittelevat yhdessä vaativien tapausten hoitoratkaisut. Näin voidaan hyödyntää useiden lääkäreiden kokemusta ja päästään parhaisiin mahdollisiin tuloksiin.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  24.8.2018