Nivelvammat

Usein nivelvammat pääsevät syntymään nivelen vääntyessä epäluonnolliseen asentoon, esimerkiksi kaatuessa. Joskus löysät tukirakenteet saavat nivelen menemään sijoiltaan ilman varsinaista vammaa. 

Tavallisia vammoja nivelissä ovat nivelsidevammat, nivelten sisäisten rakenteiden vammat, nivelen sijoiltaanmenot, sekä niveleen kohdistuvat murtumat.

Nivelsidevammat

Nivelsidevamma voi päästä syntymään nivelen vääntyessä liikaa. Tyypillisiä nivelsidevammoja ovat polven, nilkan ja peukalon vääntövammat.

Nivelsidevammat luokitellaan vamma-asteen mukaan. Venähdykset ja nivelsiteiden osittaiset repeämät hoidetaan yleensä ilman suurempia toimenpiteitä. Niveltä voidaan esimerkiksi tukea väliaikaisesti tuella.

Vakavammat nivelsidevammat vaativat monesti kirurgista hoitoa. Silloin nivelside voi olla kokonaan revennyt, eikä nivel enää anna tarvittavaa tukea.

Vammat nivelen rakenteissa

Nivelen sisällä on rakenteita, jotka vamman sattuessa voivat vahingoittua. Esimerkkejä tällaisista vammoista ovat polven kierukan ja eturistisiteen repeämät.

Nivelen sijoiltaanmeno

Kun nivel menee sijoiltaan, sen toispuolinen luinen rakenne ei ole enää paikallaan. Nivelen sijoiltaanmeno voi tapahtua kaatuessa tai raajanosan vääntyessä, esimerkiksi käden tai jalan juututtua johonkin.

Nivel voi myös mennä toistuvasti sijoiltaan ilman varsinaista vammaa. Se johtuu nivelen liian löysistä tukirakenteista (habituelli luksaatio). Vaivaa esiintyy esimerkiksi olkanivelen kohdalla.

Kun nivel menee sijoiltaan, tilanne tulee korjata mahdollisimman nopeasti asettamalla sijoiltaan oleva nivelen osa paikalleen.

Murtumat nivelissä

Luun murtuma voi ulottua myös niveleen. Kun näin käy, nivelen rustopinta voi haljeta. Vahingoittunut rustopinta saattaa ajan myötä johtaa nivelrikkoon (sekundaarinen artroosi).

Jotta nivelrikolta vältyttäisiin, nivelen haljennut rustopinta pyritään murtuman yhteydessä usein korjaamaan mahdollisimman tarkasti leikkauksen avulla.


Edellinen sivuSeuraava sivuJoillain ihmisillä nivel voi mennä toistuvasti sijoiltaan, ilman varsinaista vammaa.

Katso lisää