Siirry sivun sisältöön

Nivelrikon kirurginen hoito

Leikkaushoitoa harkitaan kun kuntouttava hoito ja kipulääkitys eivät riitä lievittämään kipua ja nivelrikon aiheuttamaa nivelen vajaatoimintaa. Tekonivelleikkauksessa nivel korvataan joko täysin tai osittain proteesilla.

Leikkauksella voidaan poistaa kulunutta nivelrustoa, siirtää kuormitusta nivelen terveeseen osaan tai korvata nivel kokonaan tekonivelellä.

Nivelrikon kirurgisista hoitomuodoista puhutaan nimillä osteotomia, luudutusleikkaus ja tekonivelleikkaus.

Osteotomia

Osteotomia on leikkaus, joka soveltuu parhaiten nuorille ja keksi-ikäisille aikuisille, joilla on oireileva toispuolinen polven nivelrikko.

Leikkauksessa pyritään vähentämään nivelen kuormitusta siirtämällä sitä nivelen terveeseen puoliskoon. Se tapahtuu katkaisemalla ja kääntämällä niveleen yhdistyvää luuta.

Luudutusleikkaus

Luudutusleikkauksia ei yleensä tehdä suuriin niveliin. Sen sijaan käden ja ranteen alueella luudutusleikkaukset kuuluvat ensisijaisiin hoitovaihtoehtoihin.

Tyypillisiä käden ja ranteen alueen luudutusleikkauksia ovat sormien kärkinivelten ja ranneluiden leikkaukset.

Tekonivelleikkaus

Tekonivelleikkauksessa nivel korvataan joko täysin tai osittain proteesilla eli keinomateriaaleista valmistetulla nivelellä.

Tekoniveliä voidaan asentaa lonkkaan, polveen nilkkaan, olkapäähän, kyynärpäähän, ranteeseen ja sormien pikkuniveliin.

Mitä odottaa luudutusleikkaukselta?

Luudutusleikkauksessa kulunut nivelrusto poistetaan ja jäljelle jääneet luut yhdistetään toisiinsa. Leikkauksella pyritään poistamaan kipua.

Toimenpide heikentää nivelen liikettä. Toisaalta pitkälle edenneessä nivelrikossa nivelen liike on yleensä jo ennestään heikentynyt.

Päivitetty 24.8.2018