Kuntouttava hoito nivelrikkoon

​Nivelrikon ensisijainen hoito on lääkkeetöntä, niin sanottua kuntouttavaa hoitoa. Se voi olla esimerkiksi liikuntaa ja laihduttamista, joilla pyritään ylläpitämään toimintakykyä ja hallitsemaan kipua.

Nivelrikkoon liittyy tyypillisesti jaksoja, jolloin nivel on poikkeuksellisen kipeä ja ärtynyt.

Silloin rasituksen vähentäminen voi olla järkevää, mutta yleisesti ottaen liikunnan on osoitettu vähentävän nivelrikosta aiheutuvia oireita ja ylläpitävän nivelen normaalia liikerataa.

Siksi kipeää niveltä tulisi pyrkiä käyttämään heti kun pahin kipuvaihe on ohi.

Vain jos nivelrikko on edennyt niin pitkälle ettei kuntouttava hoito kuten omatoiminen liikunta, fysioterapia tai apuvälineet enää auta riittävästi oireisiin, hoidetaan nivelrikkoa lääkkeillä tai leikkauksella.

Miten nivelrikkoisen tulisi liikkua?​

Jokaisen nivelrikkopotilaan hoito suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden ikä, muut sairaudet ja liikuntakyky.

Alaraajan nivelrikon hoidossa kuntouttavia liikuntamuotoja ovat esimerkiksi

  • kävely
  • uinti
  • ja pyöräily.

Lue lisää nivelystävällisistä liikuntasuosituksista, nivelille sopivasta kuormituksesta ja elämäntavoista osiossa:

Ylipainoisille nivelrikkopotilaille suositellaan ruokavaliomuutosta ja painonhallintaa. Laihduttaminen tulee yhdistää liikuntaharjoitteluun, koska näiden yhdistämisellä on osoitettu merkittävä vaikutus nivelrikkopotilaan toimintakykyyn.

Tukea laihduttamiseen tarjoaa Terveyskylän Painonhallintatalo.

Painonhallintatalossa voit koska vaan aloittaa elämäntapamuutokseen kannustavan, kuusi viikkoa kestävän omahoito-ohjelman - Painonhallintapolun.

Terveyslaihdutusvalmennukseen voit päästä lääkärin lähetteellä. Verkkovalmennus on vuoden mittainen ja sitä ohjaa terveydenhuollon ammattilainen.

 

Kyllä

Päivitetty  21.8.2017