Käden vammat

Käsivammat ovat hyvin yleisiä. Yksi viidestä päivystyspoliklinikoilla hoidettavasta vammasta on käsivamma.

Venähdykset, sijoiltaanmenot, jännevammat ja murtumat ovat tavallisia käsivammoja.

Haitarin otsikkotaso2
Sorminivelen venähdys

Pallopeleissä ja muissa liikuntaharrastuksissa sattuu helposti sorminivelten venähdyksiä ja sijoiltaanmenoja. Suurin osa sijoiltaan menneistä sorminivelistä palautuu paikoilleen välittömästi vamman jälkeen.

Tyypillisin ongelma sormen nivelsidevammojen ja –sijoiltaanmenojen jälkeen on sormen jäykkyys. Ei ole myöskään tavatonta, että nivel on turvoksissa vielä useamman kuukauden jä​lkeen vamman sattumisesta.

Röntgenkuvalla ja lääkärin tutkimuksella pitää ensin selvittää, minkä suuntainen sijoiltaanmeno nivelessä on ollut. Suurin osa sijoiltaanmenoista voidaan hoitaa lastoituksilla tai tukiteippauksilla. Alkuhoidoksi käy tulehduskipulääke.

Välittömästi aloitetut liikeharjoitteet auttavat toipumisessa. Joskus harvoin sijoiltaanmeno on sellainen, että liikeharjoitteiden sijasta tarvitaan pitkää lastahoitoa.

Hermo ja jännevammat

Kun ihminen saa haavan käteensä, saattaa jokin käden monista pienistä hermoista vaurioitua. Sormiin menevät jänteet ja hermot kulkevat lähellä ihoa ja ovat alttiita vaurioitumaan, jos käteen tulee haava.

Hermovammalleon ominaista, että ihon tuntoaisti haavasta eteenpäin puuttuu tai on alentunut.

Hermovammat hoidetaan leikkauksella. Hermon päät ommellaan hiuksenhienolla langalla kiinni toisiinsa. Toipuminen kestää pitkään, koska hermosäikeiden täytyy kasvaa vauriokohdasta aina sormen kärkeen saakka. Hermo uusiutuu yhden millimetrin vuorokausivauhdilla.

Lapsen korjattu hermo saattaa palautua lähes entiseen kuntoonsa. Aikuisilla odotettavissa on, että vain suojaa antava tunto (kylmä, kuuma, kipu) palautuu.

Hermon korjaus palauttaa tuntoaistia, mutta se myös vähentää mahdollisuutta hermon päätekasvaimen (neurooma) kehittymiseen. Tällainen kipeä, herneen kokoinen kasvain aiheuttaa usein ison haitan käden toiminnalle.

Jännevammoista suuri osa hoidetaan lastalla. Usein turvaudutaan myös leikkaukseen, jossa katkenneet jänteen päät ommellaan toisiinsa kiinni tukevilla ompeleilla.

Korjatulla jänteellä on taipumus muodostaa kiinnikkeitä ympäröiviin kudoksiin, jolloin sormi jää jäykäksi. Siksi jännevammoista toipuminen vaatii ahkeraa kuntoutusta.

Erityisesti sormen koukistajajännevammoissa toimintakyky palaa vain, jos sormen toimintaa jaksaa kuntouttaa toistuvilla kevyillä liikkeillä. Korjattua jännettä ei saa kuitenkaan kuormittaa liikaa, jotta korjaus ei repeä.

Käden ja sormien luiden murtuma

Sormien ja kämmenen alueella murtumat ovat yleensä hyväasentoisia. Ne soveltuvat hoidettaviksi lastoituksella tai teippauksin. Joskus murtuman asento on huono, ja hyvän toiminnallisen tuloksen saavuttamiseksi turvaudutaan leikkaukseen.

Leikkauksessa murtuma tuetaan hyvään asentoon esimerkiksi ihon läpi porattavilla metallipiikeillä. Toisinaan käytetään ihon alle jääviä titaanisia levyjä ja ruuveja.

Sormimurtuman jälkeen suurin haaste on palauttaa sormen normaali liike. Potilaan täytyy sitoutua päivittäisiin sormen liikeharjoitteisiin.

Suuret käsivammat

Vaikeammissa käsivammoissa sormien tai koko käden verenkierto saattaa olla vaarassa.

Hankalia vammoja syntyy usein esimerkiksi keväällä polttopuita tehdessä. Erityisesti halkomakonetta, sirkkeliä ja moottorisahaa käyttäessä tulee aina perehtyä käyttöohjeisiin ja noudattaa erityistä huolellisuutta.

Vaarallisia työkaluja ei tule koskaan käyttää alkoholin vaikutuksen alaisena, eikä lapsilla ole asiaa vaarallisten työvälineiden lähelle.

Irtonaisten raajanosien takaisinkiinnittäminen on yleensä mahdollista, mikäli irronneet kappaleet ovat hyvässä kunnossa.

Joissain tapauksissa yksittäisen irronneen sormen takaisinistutus voi olla käden yleisen toiminnan kannalta haitallista, joten hankalien käsivammojen hoitoa harkitaan tapauskohtaisesti.

Kuntoutus on käden vammojen ja leikkauksen jälkeen tärkeää. Jäykkyys johtaa käden puutteelliseen toimintaan ja pahimmillaan tekee kädestä käyttökelvottoman.

Vamman jälkeinen käsiterapia sisältää erilaisia lastoituksia ja liikeharjoitteita sekä vahvistavia harjoitteita ja arven hoitoa. Kuntoutus kestää pitkään ja etenee usein hitaasti. Kuntoutuksessa tarvitaankin runsaasti kärsivällisyyttä.

Vasta vuoden tai jopa kahden kuluttua hankalasta käsivammasta voidaan todeta, miten hyvin paraneminen onnistui - jäikö kipuja tai jäivätkö liikkeet rajoittuneiksi. Jos käden hermot vaurioituivat, täydellinen paraneminen kestää huomattavan pitkään.

Vaikeissa käsivammoissa on kiire sairaalaan, ja esimerkiksi irronneista raajanosista tulee pitää huolta. Käden ommeltavat haavat tulee sulkea kuuden tunnin kuluessa, sillä hoidon viivästyminen lisää bakteeritulehduksen riskiä.

Lievissä käsivammoissa riittää, jos hoitoon hakeudutaan vuorokauden kuluessa.

nivel; hoito; rannekanavaoireyhtymä; särky; ranne; kuluma; jäykkyys; yliliikkuvuus; epävakaus; irti; sormi; fysioterapia; sormimurtuma; kuntoutus; luudutus; leikkaus; tyvi; peukalon; peukalo; sormet; puristuksessa; kyynärhermo; kyynär; lihakset; puutuminen; pinne; oireet; nivelkipu; käsissä; voimattomuus; vasemmassa; käsien; käsikipu; oikeassa; käsivarressa; käsi; hermopinne; vamma; nivelrikko; kipu

Kyllä

Päivitetty  12.9.2019