Läheteohjeet tekonivelarvioon

Tekonivelarvioon tehtävien lähetteiden tulee sisältää seuraavat tiedot potilaasta.

Potilaan esitiedot

 • Ikä
 • Perussairaudet ja lääkitys
 • Allergiat
 • Tupakointi
 • Asumismuoto ja omatoimisuus
 • Aiemmat lonkan tai polven leikkaukset
 • Onko lonkan tai polven niveltä hoidettu konservatiivisesti ja miten?

Nivelspesifiset esitiedot

 • Tieto potilaan kokemasta kivusta
 • Kävelymatka
 • Toiminnalliset rajoitukset
 • Liikkumiseen käytetyt apuvälineet

Status

 • Mitattu pituus, paino ja BMI
 • Liikkuminen
 • Lonkan tai polven liikeala
 • Kipulokalisaatio

Radiologinen löydös

 • Rtg-kuva otettu 6 kk sisällä lähetteestä
 • Rtg-kuvat siirrettävä HUS:in PACS-järjestelmään
 • Nivelrikon aste (esimerkiksi radiologin lausunto)
 • Lausunto MRI-kuvista, jos sellainen on tehty
 

Kyllä

Päivitetty  23.8.2018