Ajankohtainen

Leikkauksesta apua halvaantuneen elämään

Julkaistu 16.3.2017 12.50

Leikkaus voi mahdollistaa tarttumisotteen ja kyynärvarren koukistuksen monelle neliraajahalvauspotilaalle. Heille jokaiselle tulisikin tarjota erikoistuneen käsikirurgin konsultaatio. 

Käsikirurgian avulla voidaan mahdollistaa päivittäisessä elämässä tärkeä tarttumisote.Kuva: Matti Snellman, HUS

Neliraajahalvaus on usein vaikean tapaturman, kuten kaatumis- tai sukellusonnettomuuden aiheuttama tila. Potilaan ala- ja yläraajat halvaantuvat kokonaan tai osittain.

Iäkkäämmillä kaatumiset ja erilaiset sairaudet voivat aiheuttaa osittaisen neliraajahalvauksen.

HUS:n vaativaan käsikirurgiaan erikoistuneessa yksikössä Töölön sairaalassa tehdään Suomessa vielä varsin harvinaisia neliraajahalvaus- eli tetraplegiapotilaiden yläraajakirurgisia toimenpiteitä. Leikkauksilla voidaan parantaa raajojen toimintaa ja mahdollistaa itsenäisempi ja omatoimisempi elämä.

Pyörätuolin kelaus ja kirjoittaminen voivat helpottua

Leikkausten suunnittelu vaatii vahvaa kokemusta ja erityisosaamista. HUS:ssa näitä toimenpiteitä tekee vain kaksi käsikirurgia, ja he hoitavat potilaita koko maasta.

Toimintakykyä voidaan parantaa erilaisilla leikkausmenetelmillä kuten lihassiirroilla, hermosiirroilla ja jänteen kiristyksillä. Potilaan elämä helpottuu, kun esimerkiksi kyynärvarren koukistus ja käden tarttumisotteet saadaan leikkausten avulla onnistumaan.

Tällöin esimerkiksi työvälineiden käyttö, kirjoittaminen ja pyörätuolin kelaus voivat onnistua. Usein myös henkilökohtaisen avustajan tarve vähenee.

- Arviolta jopa 75 prosenttia potilaista voisi hyötyä kirurgiasta. Jokaiselle tetraplegiapotilaalle olisikin tarjottava perehtyneen kirurgin konsultaatio ja hoitomahdollisuuksien arviointi, sanoo kyseisiin toimenpiteisiin erikoistunut käsikirurgi, osastonylilääkäri Eero Waris HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgian yksiköstä. 

HUS:ssa neliraajahalvauspotilaiden toiminnallisia leikkauksia on tehty ja kehitetty 2000-luvun lopulta lähtien.