Preventivmedel

Rädsla för att bli gravid är en aspekt som avsevärt kan försämra den sexuella livskvaliteten, så det är viktigt med pålitligt preventivmedel. Det finns många olika preventivmetoder och man väljer den som bäst passar ens aktuella livssituation.

Kombinationspiller

Kombinationspiller har vissa fördelar som inverkar positivt på sexualiteten: mensvärk (dysmenorré) och endometriossmärtor lindras och mensblödningen minskar hos så många som 40 procent av användarna. Korrekt använda är kombinationspillrens preventiva effekt utmärkt (0,3 kvinnor av 100 blir gravida inom ett år vid användning enligt anvisningarna), vilket gör det möjligt att njuta av sexualiteten utan rädsla för icke-önskad graviditet.

Forskningsresultaten om kombinationspillrens inverkan på libido, dvs. den sexuella lusten, är motstridiga. Vissa studier har rapporterat nedsatt libido, medan andra däremot har kommit fram till att libido förhöjs bland användare av kombinationspiller. Därtill finns det studier där ingen skillnad i den sexuella lusten observerades mellan användare av kombinationspiller och kontrollgruppen.

Det är känt att många psykosociala faktorer påverkar den sexuella lusten och därmed också resultaten från sådana studier som beskrivs ovan. Ökad torrhet i slidan har rapporterats bland användare av kombinationspiller, men det besväret minskar under längre användning.

Flera studier har visat att kombinationspiller ökar risken för utveckling av smärttillstånd i de yttre könsorganen och slidan (vestibulit, vestibulodyni, vulvodyni). Lång användning av kombinationspiller (över två år) och att börja använda piller som ung ökar risken för smärttillstånd. I vissa studier lindrades smärtan när användningen av pillren avbröts.

Å andra sidan finns det också studier där inget samband mellan kombinationspiller och vestibulit har hittats, utan viktiga riskfaktorer som rapporterades var bara att inte ha haft förlossningar samt bakterievaginos i slidan.

Minipiller, preventivkapslar och progestininjektioner

Preventivmedel som innehåller enbart progestin (gulkroppshormon) är progestin- dvs. minipiller, preventivkapslar och progestininjektioner. Det finns inte särskilt mycket forskningsresultat om hur de inverkar på sexualiteten. Men en biverkning av dessa preparat som har rapporterats är minskad sexuell lust och orgasmsvårigheter. Å andra sidan är de vanligaste orsakerna till att sluta med dessa preventivmedel blödningsstörningar, acne och viktökning. Sämre humör och nedstämdhet har också förknippats med progestinpiller, så det är möjligt att nedsatt libido beror på dessa förändringar och inte på att minipillren skulle ha en direkt inverkan på sexualiteten.

Humörförändringar förekommer i samma utsträckning som hos användare av kombinationspiller. Av dem som använder långverkande medroxiprogesteronacetat (DMPA) som injiceras i muskeln har 5,8 procent rapporterat nedsatt libido och av dem som har progesteronimplantat (kapsel) har bara 2,5 procent gjort det. Å andra sidan finns det också studier där det inte upptäcktes betydande skillnader i lust eller upphetsning mellan användare av kombinationspiller och DMPA.

Spiral

Spiral som förs in i livmodern är en populär preventivmetod i Finland. Det finns kopparspiral och hormonspiral som innehåller levonogestrel (gulkroppshormonet progestin). Kopparspiral är en hormonlös preventivmetod och inverkar alltså inte på äggstockarnas hormonproduktion, men det är känt att den ökar mängden mensblödning, vilket kan ha en viss inverkan på sexualiteten.

Den största skillnaden mellan hormonspiral och kombinationspiller är att spiralen vanligen inte hindrar äggstockarnas egen hormonfunktion, så menstruationscykeln, ägglossningen och de cykliska förändringarna i hormonproduktionen förblir oförändrade. Många kvinnor rapporterar ökad lust vid tiden kring ägglossningen och det håller vanligen i sig när man använder hormonspiral som preventivmedel.

En färsk studie jämförde skillnaden mellan koppar- respektive hormonspiralers inverkan på sexualiteten och ingen betydande skillnad framkom. Användare av hormonspiral har däremot rapporterat ökad sexuell lust och upphetsning och mindre problem med sexualfunktionerna än kontrollgruppen.

Kondom

Det finns endast lite forskningsresultat om hur användning av kondom som preventivmedel påverkar sexualiteten. Yngre åldersklasser har en positivare attityd till att använda kondom än äldre och metoden används typiskt i början av ett förhållande för att undvika könssjukdomar.

Sterilisering

I Finland väljer årligen cirka 4 700 personer sterilisering som preventivmetoden, av dessa är 70 procent kvinnor. Forskning har inte visat på någon betydande förändring i sexualiteten. Vissa studier har rapporterat att partnerns sexuella lust har ökar efter mannens sterilisering, dvs. vasektomi. Det beror förmodligen indirekt på att rädslan för graviditet har försvunnit.

 

Kyllä

Uppdaterad  21.9.2017