Efter aborten

Preventivmetoder efter aborten

Det är viktigt att börja använda preventivmedel genast efter aborten, för det är möjligt att bli gravid igen redan innan den första mensen. Mensen börjar igen cirka 4–7 veckor efter aborten och den första blödningen kan vara rikligare än normalt. Efter en abort kan alla preventivmetoder användas. Ofta är spiral och kapsel de mest effektiva metoderna för att undvika icke-önskad graviditet. Det finns också en God medicinsk praxis-rekommendation för preventivmedel.

Användningen av p-piller, p-ring eller p-plåster ska inledas på abortdagens kväll eller senast följande morgon. Spiral eller p-kapsel kan sättas in efter att graviditeten avbrutits. Kondom är det enda preventivmedlet som skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Efterbehandling och efterkontroll

Blödningar och blodiga flytningar fortsätter i genomsnitt två veckor efter aborten, men den individuella variationen är stor (6 dygn–6 veckor). Blödningen är vanligtvis rikligare de första dagarna. På grund av infektionsrisken rekommenderas inte samlag, bad i badkar, bastubad eller simning så länge det förekommer efterblödning. Bra hygien förebygger infektioner. Använd gärna bindor (inte tamponger) under efterblödningen och tvätta underlivet och byt binda alltid i samband med att du går på WC. Om du efter aborten får stark smärta i underlivet, feber, illaluktande eller rikliga och ihållande flytningar, ska du kontakta jouren.

Efterkontrollen måste göras för att säkerställa att graviditeten avbrutits och återhämtningen gått bra. Kontrollen görs vanligen inom den öppna hälsovården cirka 3–4 veckor efter aborten (helst före slutet av graviditetsvecka 12).

Psykiskt välmående efter abort

För vissa kvinnor kan det vara mycket tungt att återhämta sig mentalt efter en abort. Det går att få hjälp och stöd via hälsocentralen, mentalbyrån, församlingen eller krishjälpen. Kommunernas krisjourer är öppna dygnet runt för akuta situationer.

Andra nyttiga kontakter och litteratur:

Flickornas hus tfn 0400 877 442

Sexpo tfn 0800 90044

Litteratur: Abortti ja siitä selviytyminen, Viveka Kauranen 2011, Art House

Sexualitet efter abort

En abort påverkar inte fysiskt kvinnans sexualitet och inte heller hennes fertilitet, om inga komplikationer har förekommit. Psykiskt kan en abort dock inverka stort på den sexuella lusten och det kan vara svårare att njuta av sex på samma sätt som tidigare. Men det går att njuta av sin sexualitet också efter tunga upplevelser och att bearbeta sina känslor som följer på aborten hjälper till att återgå till sitt normala liv.

Kvinnan kan till och med långt efteråt gå och grunna på orsakerna som påverkat abortbeslutet. Alla känslor är tillåtna och det är bra att diskutera dem med någon närstående eller söka professionell hjälp för att bearbeta dem. Bara det att man vet att det finns hjälp att få och att man kan tala om saken bidrar ofta till att det blir lättare att återgå till ett så normalt liv som möjligt. Också senare efter aborten går det att be om en tid för samtalshjälp på abortsjukhuset, hälsostationen, arbetsplats- eller studenthälsovården.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  21.9.2017