Beslutet om abort

Om du blir gravid oplanerat, din livssituationen ändras efter att en önskad graviditet har börjat eller skador konstateras hos fostret, kan abort vara ett alternativ till fortsatt graviditet.

Beslutet att göra abort, det vill säga avbryta graviditeten, påverkas av många aspekter i din livssituation. Det kan vara svårt att fatta beslutet och därför ska du överväga det omsorgsfullt; det viktiga är att beslutet verkligen har fattats av dig själv. Stöd och lugna diskussioner med nära och kära kan hjälpa dig att fatta ditt beslut. Påtryckningar från partner, vänner eller föräldrar göra vanligen beslutet svårare och senare kanske du ångrar beslut om abort eller fortsatt graviditet som du fattat under press från andra. Villkorslöst stöd från din partnern eller en nära vän är viktigt med tanke på att du som funderar på abort ska orka ta och leva med ditt beslut. En likgiltig attityd och överlämnande av beslutet på ditt ansvar kan också väcka misstanke om att din partnern kanske inte är redo att dela på ansvaret som föräldraskap innebär. Vanligen känner man lättnad efter att det slutliga beslutet är fattat, oavsett som det gäller att avbryta eller fortsätta graviditeten. Också efter aborten är det viktigt med stöd från närstående och stödet du får kan förstärka era relationer ytterligare. Bland annat i artikeln om ”Abort och psykiskt välmående” (Terveyskirjasto, på finska) kan du få stöd för att fatta ditt beslut.

Den som ansöker om abort har rätt att få information om vad aborten innebär, vilka effekter den har och vilka sätt det finns att göra abort på. Du har rätt att bli sakligt bemött av vårdpersonalen. Vårdpersonalen har inte rätt att påverka beslutet och om de lagstadgade förutsättningarna för att avbryta graviditeten uppfylls, ska aborten utföras oavsett vårdpersonalens egen övertygelse. Ofta får kvinnan ännu innan behandlingen inleds en sista gång frågan om hon är absolut säker på sitt beslut, för efter att medicineringen har inletts kan aborten inte avbrytas riskfritt.

Det finns också en God medicinsk praxis-rekommendation för abort.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  21.9.2017