Att ansöka om abort

Om du önskar göra abort ska du först ta kontakt med din egen hälsocentral eller en privatläkare som har Valviras tillstånd att ge utlåtande för abort. Vid hälsocentralen kartläggs läget ofta i samarbete mellan sjukskötare och läkare.mDu ska ha med dig legitimation med fotografi till mottagningen. Tillsammans med läkaren fyller du i en AB1-blankett med uppgifter om bl.a. tidigare graviditeter, använda preventivmetoder, senaste mens, bedömning av hur långt graviditeten kommit och orsaken till varför du önskar abort. Läkaren gör en gynekologisk undersökning och antecknar fynden från den på blanketten. AB1-blanketten undertecknas både av dig som ansöker om abort och av läkaren. Ett blodprov tas för att kontrollera din blodgrupp och hemoglobinnivå samt ett urinprov eller prov från livmoderhalsen för att kontrollera eventuell klamydiainfektion.

Aborten utförs på sjukhus och du ska själv kontakta sjukhusets gynekologiska poliklinik för att boka tid. Besöket på den gynekologiska polikliniken kan göras tidigast i graviditetsvecka 6+0, för att det ska gå att kontrollera att graviditeten finns i livmodern. Om graviditetsveckorna 12+0 eller 20+0 närmar sig, utförs aborten utan dröjsmål, vid behov till och med som jourfall.

På den gynekologiska polikliniken diskuterar personalen ännu med dig om situationen och undersökningar görs. Med hjälp av inre gynekologisk undersökning och ultraljudsundersökning genom slidan fastställs hur långt gången graviditeten är. De olika abortmetoderna presenteras och i samråd med dig besluts vilken som ska användas. Samtidigt avtalas också om vilket preventivmedel du ska börja använda efter aborten. Medicinsk abort kan ofta inledas på det här första besöket.

Till besöket på polikliniken ska du ha med dig ditt FPA-kort, AB1-blanketten som är remiss samt legitimation med fotografi. Reservera 1–2 timmar för besöket. Du kan få ett intyg över att du har besökt polikliniken, men du kan inte få sjukledigt för besöket. Faktura över poliklinikavgiften skickas hem med posten i efterskott.

Om den som ansöker om abort är minderårig (under 18 år), kontaktar sjukhuset inte föräldrarna eller andra vårdnadshavare om inte den unga själv ber om det. Om den unga önskar det kan alla dokument som gäller behandlingen, som läkarjournalen och patientfakturan, ges till henne personligen i stället för att de postas och journalen kan fördröjas så att inte vårdnadshavaren (och inte heller den unga själv) kommer åt att läsa den elektroniskt på Mina Kanta-sidorna. Om den unga önskar att vårdnadshavaren inte heller ska kunna se utskrivna recept, skrivs de i pappersform och inte elektroniskt. Om den som ansöker om abort var under 18 år när hon blev gravid och det när hon söker vård uppstår oro över hennes behov av omvårdnad, omständigheter som kan riskera hennes utveckling eller den ungas eget beteende, görs vid behov en barnskyddsanmälan. Om den unga var under 18 år när hon blev gravid och det finns skäl att misstänka att hon blivit offer för ett sexualbrott, är vårdpersonalen skyldig att göra både en barnskyddsanmälan och en brottsanmälan. Barn under 16 år som ansöker om abort träffar alltid en socialarbetare som bedömer flickans helhetsläge.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  21.9.2017