Vanliga frågor

​​​

När ska man söka sig till barnlöshetsutredning?

När man har försökt bli gravid i samma parrelation i ett år.

Om det förekommer problem i menstruationscykeln eller med samlag, man själv eller ens partner har faktorer som påverkar graviditet, som grundsjukdomar eller medicinering, är det bra att diskutera graviditetsförsöken med sin egen läkare redan tidigare.

Kvinnopar och ensamstående kvinnor kan söka sig till en privat fertilitetsklinik när det är aktuellt med graviditetsförsök.

Familjen har redan ett eller flera barn, men en ny graviditet lyckas inte trots försök. Kan man söka sig till infertilitetsundersökningar fast man redan har barn?

Ja, det kan man. Men man ska beakta att det finns begränsningar angående antalet barn inom den offentliga vården, på privata kliniker finns vanligen ingen begränsning.

Kan infertilitet var ärftligt?

Ja, det kan det, men det är ovanligt. I synnerhet hos män känner man till genetisk förbindelse vid försvagad spermieproduktion. Hos kvinnor kan i synnerhet polycystiskt ovariesyndrom förekomma hos mamma och dotter, men syndromet påverkas av många faktorer och ägglossningsproblem kan vanligen behandlas.

Påverkar min och min partners åldersskillnad möjligheten att få infertilitetsbehandling?

En mycket stor åldersskillnad kan ge upphov till frågeställningar kring föräldraskapet och därmed kan åldersskillnaden ibland påverka genomförandet av infertilitetsbehandling. Åldersskillnaden är av betydelse speciellt om man överväger adoption. Information om adoption.

Kan en man/kvinna som steriliserats få infertilitetsbehandling?

På den offentliga sidan ges infertilitetsbehandlingar inte efter sterilisering. På den privata sidan kan infertilitetsbehandlingar eller återställande av fertilitet efter sterilisering göras.

Min partner bor inte i Finland, kan vi få undersökning/behandling i Finland?

Infertilitetsundersökningar och -behandlingar kan göras inom den offentliga hälsovården bara om en partner som bort utomlands förbinder sig att betala sina egna undersöknings- och behandlingskostnader eller har fått en betalningsförbindelse för dem.

På privata fertilitetskliniker är infertilitetsundersökningar- och behandlingar vanligen möjliga. 


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  15.8.2018