Stöd för vägen som ofrivilligt barnlös

Det mentala välmåendet och parrelationen prövas vanligen i och med att man inte lyckas bli gravid. Men de som är ofrivilligt barnlösa behöver inte vara ensamma i sin situation, för det finns stöd att få i många olika former.

Mentalt välmående

Om du vill få barn men inte lyckas bli gravid, väcker det olika tankar och känslor. Du kanske känner sorg, besvikelse, ångest och hat, men å andra sidan också glädje, hopp och tro på att det kommer att lyckas. Graviditetsförsöken kanske har pågått länge och ovetskapen om vad orsaken till barnlösheten är kan skapa ångest. Olika frågor snurrar i ditt huvud: Vad kan jag själv göra, hur länge till måste jag vänta, varför händer det här oss? Att vänta och bli besviken månad efter månad blir en tung mental börda också för parrelationen.

Det kan kännas fel och orättvist att just du har drabbats av barnlöshet. Du kan ha svårt att glädjas över lyckliga familjehändelser bland släkt och vänner. Du kanske upplever att du inte får den typ av stöd du skulle önska av dina närstående. Det kan kännas onaturligt att prata om misslyckade graviditetsförsök med sådana som har familj och den barnlösa kan uppleva sig som en utomstående.

Många som är ofrivilligt barnlösa återkommer ständigt till dessa saker i sina tankar. Det är viktigt att sköta om sitt eget och parrelationens mentala välmående samt vid behov söka utomstående hjälp. På den här sidan finns samlat viktiga källor för information och stöd.

Simpukka rf – förening för barnlösa

Simpukkas verksamhet är öppen för alla som berörs av ofrivillig barnlöshet. Det väsentliga är den egna erfarenheten av att av någon anledning inte kunna få barn, eller fler barn, fast man vill det. Att samtala med andra som är i eller har gått igenom en liknande situation gör att man känner sig bättre och det kan ge redskap för att reda ut sina egna inre knutar. Det går att få stöd av andra barnlösa fastän man inte är medlem i Simpukka.


Läs mer:

Simpukka ry - föreningen för barnlösa

Bli medlem i Simpukka ry

Länkar till webbplatser med stöd från andra i samma situation:

Simpukkas stödgrupper

Simpukkas diskussionsforum

SYKE-nätverket på Facebook

Gruppen barnlösa med barn

Helminauha (Facebook)

På Simpukkas webbplats finns en stödförmedling, som fungerar som en anslagstavla där man kan meddela om man behöver stöd av andra eller vill ge stöd åt andra i en liknande situation.

Parrelationen

Ofrivillig barnlöshet orsakar en kris som kan gå i vågor och hålla i sig i flera år.

Barnlösheten och parrelationen är sammanflätade, eftersom man vanligen hoppas på barn tillsammans som ett par. Barnlöshetskrisen innebär ofta också en kris för relationen. Ofta upplever partnerna den gemensamma krisen på olika sätt och i olika takt.

Det går dock att klara sig igenom barnlöshetskrisen tillsammans och bara hos en liten del av alla par leder barnlösheten till separation. I och med krisen måste paret lära sig att tala med varandra också om svåra saker. En sorg som man delar och bär tillsammans kan förstärka relationen och föra partnerna närmare varandra. När paret har klarat sig igenom krisen är relationen starkare och makarna stå varandra närmare än tidigare.

Det är viktigt att sköta om parrelationens välmående, eftersom en fungerande relation är grunden för att man själv mår bra. Att arbeta på relationen för partnerna närmare varandra och de kan ge varandra stöd under krisen. För majoriteten av alla ofrivilligt barnlösa är den egna partnern det viktigaste stödet i olika skeden av barnlösheten. En stark relation är speciellt viktig för par som slutligen beslutar sig att leva på tumanhand.

Stöd för parrelationen kan man få genom Simpukkas parverksamhet.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  21.9.2017