Ordlista

Definitioner och förkortningar

Embryo = Tidigt utvecklingsstadium av en individ vars organ håller på att bildas (hos människan från befruktningen till cirka åtta veckors ålder).

Amenorrhea = Utebliven menstruation.

AMH = Anti-müllerskt hormon, peptid som tillbakabildar de müllerska gångarna. Analyseras hos kvinnor för att bedöma äggstockarnas funktionella reserv och svaret på IVF-behandling.

Androgen = Manligt könshormon.

Cervix = Livmoderhalsen

Corpus luteum = Gulkroppen

Endometrios = Sjukdom där livmoderslemhinna finns utanför livmodern.

Epididymis = Bitestikel

Östradiol = Kvinnligt hormon som äggblåsan i äggstockarna producerar.

Fertilitet = Fruktsamhet

FET = Frozen embryo transfer, dvs. återföring av nedfryst embryo

Follikel = Äggblåsa som innehåller äggcell i äggstockarna.

FSH = Follikelstimulerande hormon som utsöndras av hypofysen, reglerar äggblåsans tillväxt och östrogenproduktion.

GnRH = Gonadotropinfrisättande hormon.

Gonadotropin = Hypofyshormon som reglerar funktionen hos könskörtlarna (äggstockarna eller testiklarna).

HCG = Moderkakshormon, graviditetshormon (human chorionic gonadotropin).

HRT = Hormonersättningsbehandling

Hysterosonosalpingografi (HSSG) = Ultraljudsundersökning av livmodern och äggledarna med hjälp av koksalt och luft (eller kontrastvätska).

Hysteroskopi = Endoskopiundersökning av livmoderhålan.

ICSI (intracytoplasmic sperm injektion) = Befruktning med mikroinjektion där en spermie sprutas in i äggcellen.

Implantation = Embryot fäster vid livmoderväggen.

Insemination (IUI) = Tvättade spermier förs in i livmodern med kateter.

IVF (in vitro fertilisation) = Provrörsbefruktning

Cysta = Vätskefylld blåsa.

Laparoskopi = Endoskopiundersökning av bukhålan.

Laparotomi = Öppen bukoperation.

LH = Luteiniserande hormon som utsöndras från hypofysen. Reglerar ägglossningen och gulkroppsbildningen hos kvinnor, testosteronproduktionen i testiklarna hos män.

Myom = Godartad muskeltumör i livmodern.

OHSS = Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (ovarian hyperstimulation syndrome).

Ovarium = Äggstock

Ovulation = Ägglossning, dvs. att en äggcell lossnar från äggstocken. Sker vanligen 12–14 dagar efter mensens början, beroende på cykelns längd.

PCO= Polycystiska äggstockar (polycystic ovary).

PGD = Embryodiagnostik (preimplantation genetic diagnosis)

Polyp = Godartad påsformig tumör i slemhinna.

Portio = Livmodertapp

Progesteron = Gulkroppshormon

Prolaktin = Mjölkproduktionshormon som utsöndras från hypofysen.

Testis = Testikel

Testosteron = Manligt könshormon, utsöndras från testiklarna.

Thyreoidea = Sköldkörteln

TSH = Hypofyshormon som stimulerar sköldkörteln.

Tuba = Äggledare


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  21.9.2017