Infertilitetsbehandling inom HUS

Infertilitetsundersökningar görs inom HUS vid Kvinnokliniken och vid sjukhusen i Hyvinge, Lojo och Borgå. Krävande infertilitetsundersökningar och -behandlingar, som provrörsbefruktning och återföring av nedfryst embryo, har koncentrerats till Kvinnokliniken.

Infertilitetsundersökningar görs vid Kvinnokliniken i Helsingfors och vid sjukhusen i Hyvinge, Lojo och Borgå. Därtill genomförs krävande infertilitetsbehandlingar inom HUS i samarbete med exempelvis centralsjukhusen i Södra Karelen, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland.

Krävande infertilitetsundersökningar, planering och genomförande av krävande infertilitetsbehandling, som provrörsbefruktningar, transplantation av frysta embryon, embryodiagnostik och ingrepp för att bevara fertiliteten har koncentrerats till Kvinnokliniken. Behandlingar kan även i begränsad utsträckning erbjudas personer med hiv eller hepatit.

Till infertilitetsundersökningar vid de gynekologiska enheterna behöver paret en remiss som vanligen skrivs efter ett års graviditetsförsök och den inledande undersökningen. Om man vet att det finns en orsak som försvårar graviditeten, kan remissen fås snabbare efter den första undersökningen.

Inom den offentliga hälsovården är den övre åldersgränsen för kvinnors infertilitetsbehandling cirka 40 år. Behandlingarna omfattar inte behandling med donerade könsceller, behandling efter sterilisering eller behandling av par som redan har två barn i familjen (varav minst det ena är parets gemensamma barn). Enligt lagen som assisterad befruktning kan infertilitetsbehandling som behandlar könsceller inte ges par som skulle behöva en surrogatmamma eller om det är uppenbart att barnet inte kan tryggas en balanserad uppväxt.

Paret kallas utgående från remissen till ett första besök, under vilket helhetsläget och utförda grundläggande undersökningar kartläggs och kompletteras enligt behov. Utgående från undersökningsresultaten planeras under ett sammanfattningsbesök den individuell fortsatta behandlingen eller ytterligare undersökningar som krävs, allt med hänsyn till parets önskemål. För vissa kan det bästa alternativet vara att avstå från behandlingar och fortsätta de naturliga graviditetsförsöken eller gå in för adoption.

Behandlingsformer

 • Kirurgisk behandling: undersökning av livmodern och bukhålan (infertilitet och bl.a. endometrios, PCO, polyper och myom i livmodern, skada i äggledarna)
 • Mognad av äggblåsorna: injektion av klomifen, letrozol och gonadotropin
 • Insemination
 • Provrörsbefruktning (IVF)
 • Befruktning med mikroinjektion (ICSI)
 • Transplantation av nedfryst embryo
 • Embryodiagnostik
 • Testikelbiopsi
 • Nedfrysning av äggceller i vissa situationer
 • Bevarande av fertiliteten hos unga personer
 • För närvarande utförs behandlingar bara med parets egna könsceller.

Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  15.8.2018