Urininkontinens är ett vanligt problem

Nästan hälften av alla kvinnor lider av någon grad av urinläckage, urininkontinens, i något skede av livet, och besvären blir vanligare med högre ålder.

Urinläckage är ett i sig ofarligt besvär som ändå försämrar livskvaliteten. Det kan avhjälpas med behandling. Urinläckaget kan var ett litet besvär som stör då och då, eller det kan vara inkontinens som har en helt invalidiserande inverkan på livet.

Mängden urin som läcker kan vara allt från några droppar (ansträngningsinkontinens) till att hela blåsan töms (trängningsinkontinens). Symtomens svårighetsgard kan variera periodvis.

 • Var tionde kvinna lider av urinläckage minst en gång i veckan. Nästan hälften har symtom någon gång under livet.
 • Urinläckage är pinsamt och det kan begränsa ens social liv och motionsformer.
 • Urininkontinens kan förekomma hos kvinnor i alla åldrar, av de mest varierande orsaker.
 • Det finns metoder för att behandla urinläckage.
 • Hur fungerar urinblåsan?

  Urinblåsans funktion när den fylls, man håller igen och urinerar, är en komplicerad process som styrs i hjärnan, ryggmärgen, blåsan och urinröret. För att allt ska fungerar problemfritt krävs normal anatomi och normala nervförbindelser.

  Urinet bildas i njurarna och därifrån överförs det genom urinledarna till urinblåsan. Det bildas kontinuerligt nytt urin. Normalt töms blåsan med några timmars mellanrum. Blåsan är mycket flexibel, normalt rymmer urinblåsan hos vuxna kvinnor ungefär en halv liter.

  När blåsan börjar fyllas, förmedlas en signal från blåsan till hjärnan och det leder till urineringsbehov. När urinblåsan töms slappnar urinblåsans slutarmuskler av och urinet rinner ut genom urinröret.

  När kontakta läkare?

  Kontakta läkaren om ditt urinläckage försämrar livskvaliteten och begränsar ditt normala liv med motion och sociala kontakter.


  Lue lisää:

  Urininkontinens (Terveyskirjasto) på finska

  God medicinsk praxis – Urininkontinens (Duodecim)


  Föregående sidaNästa sida

   


 

Uppdaterad  21.9.2017