Orsaker till urininkontinens

Orsaken till urinläckaget ska alltid undersökas för att hitta lämplig behandlingsform.

Åldern ökar risken för att urininkontinens utvecklas.

Vissa sjukdomar kan öka benägenheten för urinläckage. Urinblåsans funktion påverkas av nästan alla sjukdomar som inverkar på hjärnan (t.ex. demens, Alzheimers sjukdom, blodomloppsstörningar i hjärnan), sjukdomar i nervsystemet (t.ex. MS), problem i ryggmärgskanalen samt diabetes.

Graviditet och förlossning kan orsaka urininkontinens, i synnerhet ansträngningsinkontinens.

Framfall i underlivet, speciellt framfall av slidans framvägg kan orsaka urinläckage.

Vid rökning får man i sig många ämnen som irriterar urinblåsan och som ökar risken för urinläckage och förvärrar existerande inkontinens.

Metoder för att sluta röka

Övervikt är en riskfaktor för urinläckage och förvärrar existerande symtom. Övervikt ökar trycket på bukhålen och därmed risken för både ansträngnings- och trängningsläckage. Bantning minskar inkontinenssymtomen hos överviktiga och det hjälper att gå ner ens lite i vikt (5 %).

Kronisk hosta, tungt fysiskt arbete eller förstoppning kan försvaga musklerna i bäckenbotten och därmed öka benägenheten för urinläckage.

Att dricka för mycket ökar urinläckage. Normal mängd dryck per dag är 1,5–2,5 liter.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  25.9.2017