Uppföljning av vulvacancer

Uppföljning efter att cancern behandlats inleds vanligtvis vid den enhet där operationen gjordes och fortsätter på symtompolikliniken och inom primärvården.

​​​​​
Uppföljning av vulvacancer, liksom andra cancersjukdomar, planeras utifrån sjukdomens spridning och prognosen. 

Stadieindelning (5-årsprognos):

  • St I Tumören är begränsad till de yttre könsorganen (87 %)
  • St II Tumören är begränsad till de yttre könsorganen och mellangården (68 %)
  • St III Tumören har spridit sig till omgivande vävnader och lokala (ljumskarnas) lymfkörtlar (40 %)
  • ​St IV Tumören växer in i urinblåsan eller ändtarmen eller har skickat fjärrmetastaser (22 %)

Den viktigaste faktorn som påverkar 5-årsprognosen är spridningen till lymfkörtlarna. Om inga lymfkörtelmetastaser upptäcks är nio av tio patienter vid liv fem år senare. Om metastaser upptäcks i högst två lymfkörtlar är 5-årsprognosen 75 procent. Metastaser i flera lymfkörtlar försämrar 5-årsprognosen till ungefär 22 procent.

Patienter med en god prognos har färre uppföljningsbesök och merparten av uppföljningstiden består av en möjlighet att kontakta den så kallade symtompolikliniken. För patienter med en sämre prognos ordnas uppföljningsbesök med 3–6 månaders mellanrum under 3–5 års tid.
Föregående sidaNästa sida

 

 

Uppdaterad  11.6.2019