Vulvacancer

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vulvacancer är en relativt ovanlig cancerform; den utgör mindre än en procent av alla cancersjukdomar hos kvinnor och 5–8 procent av de gynekologiska cancersjukdomarna.  Vulvacancer har dock under de senaste årtiondena blivit vanligare både i Finland och i andra västländer och idag diagnostiseras cirka 130 nya fall per år. Två tredjedelar av patienterna är över 65 år, men i takt med att HPV-infektionerna blivit vanligare är cirka 10 procent av patienterna under 40 år gamla.​

pic Symtom och diagnos​ 

Klåda i de yttre könsorganen är det vanligaste symtomet på vulvacancer.​

pic Riskfaktorer​

Risken för vulvacancer ökar med åldern. Också rökning, sjukdomar i de yttre könsorganen såsom hudsjukdomen område ökar risken.​

pic Olika typer av vulvacancer​ 

Oftast härstammar vulvacancern från hudens skivepitel.

pic Behandling 

Grunden för behandlingen av vulvacancer är operation. ​

pic ​Uppföljning av vulvacancer​

Uppföljning av vulvacancer, liksom andra cancersjukdomar, planeras utifrån sjukdomens spridning och prognosen. ​

 

Uppdaterad  11.6.2019