Uppföljning

Ungefär hälften av återfallen upptäcks på basis av symtom.

​​​​​​

Uppföljningens intensitet beror på återfallsrisken. Om det bedöms att sjukdomen har låg återfallsrisk kan patienten efter efterkontrollen flyttas till uppföljning vid symtompolikliniken. Om återfallsrisken bedöms vara hög, sker uppföljningen på läkarmottagningen, med 3–4 månaders mellanrum under det första året, vanligtvis var fjärde månad det andra året och var sjätte månad det tredje året. Bilddiagnostikundersökningar görs endast efter övervägande och på basis av symtom. För lågrisksjukdomar är uppföljningstiden tre år och för sjukdomar med högre återfallsrisk 3–5 år. I cancersjukdomar som är begränsade till livmodern förekommer återfall hos 15 procent av patienterna. De flesta återfallen upptäcks inom tre år. ​

​​


Föregående sidaNästa sida

  

Uppdaterad  11.6.2019