Riskfaktorer för och förebyggande av livmoderhalscancer​

En infektion av papillomvirus (HPV) är den viktigaste riskfaktorn för livmoderhalscancer. Humant papillomvirus finns i över 90 procent av tumörbiopsierna vid livmoderhalscancer.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

De flesta människorna smittas av papillomvirus någon gång under sitt liv, men hos merparten läker infektionen utan att orsaka förändringar.

Papillomviruset sprids i huvudsak via sexuellt umgänge. Papillomvirusinfektionen behöver dock även andra faktorer som ökar risken för livmoderhalscancer: rökning, att man började ha samlag i ung ålder och att man har många sexpartners.

Papillomvirusinfektioner kan förebyggas med HPV-vaccinet som har bäst effekt när vaccinet tas innan man börjar ha samlag. HPV-vaccinet ingår idag i det nationella vaccinationsprogrammet och ges till flickor i årskurs 6. Också regelbundna cellprov skyddar mot livmoderhalscancer. Genom befolkningsbaserad screening kan man förebygga över 80 procent av livmoderhalscancerfallen och dödsfallen till följd av sjukdomen. Genom att behandla de cellförändringar som upptäcks i cellprovet kan man i 95–99 procent av fallen förhindra att förstadierna utvecklas till livmoderhalscancer. I screeningen kan man använda cellprov eller bestämning av högriskpapillomvirus (HR-HPV). Högriskpapillomvirus är starkt associerade med skivepitelcancer och dess förstadier.​


 
Rökning och livmoderhalscancer 

Rökning är en fristående riskfaktor för livmoderhalscancer och dess förstadier. Att sluta röka minskar risken för att få ett svårt förstadium till livmoderhalscancer eller livmoderhalscancer.​

Rökning ökar riskerna i samband med både operationsbehandlingen och strålbehandlingen. Rökning försämrar även prognosen efter att livmoderhalscancern har behandlats och ökar risken för återfall. Det lönar sig alltid att sluta röka!​​

 

Uppdaterad  11.6.2019