Uppföljning

Äggstockscancer följs upp inom den specialiserade sjukvården på polikliniken för kvinnosjukdomar tre år efter att behandlingarna avslutades.

​​​​​
Under det första året besöker patienten läkarmottagningen var tredje månad, det tredje året har patienten två halvårskontroller. På uppföljningsbesöken kartläggs eventuella symtom som pekar på återfall och görs en gynekologisk undersökning. På mottagningen får patienten stöd för sin mentala anpassning och man funderar på sätt att avhjälpa de besvär som cancerbehandlingarna eventuellt orsakat. Om äggstockscancern diagnostiserades när sjukdomen redan var utbredd, finns stark tendens för återfall. Tidigt upptäckt äggstockscancer kan även följas upp på symtompolikliniken. Symtom för återfall kan vara svullnande av magen, tarm- eller urinblåsetömningssvårigheter, avvikande smärtor i bukens område eller andnöd. Även återfall kan behandlas, vanligtvis med cytostatika, men ibland även med nya operationer.​Föregående sidaNästa sida

  

Uppdaterad  11.6.2019