Symtom

Äggstockscancer har inget typiskt symtom som är specifikt för denna sjukdom. Besvären kan se olika ut och de uppkommer vanligtvis först när sjukdomen spridit sig till ett större område i bukhålan.

​​​

Då omfattar symtomen magont, svullnad av magen på grund av vätskan som tumören producerar och ibland kan även själva tumören kännas och synas under bukväggen. Om tumören trycker mot urinblåsan eller tarmen kan patienten ha ökat urineringsbehov eller förändringar i tarmfunktionen, antingen förstoppning, krampartade smärtor eller att avföringen liknar ett tunt band eller är diarréaktig. Trycket från tumören kan även försämra vencirkulationen i de nedre extremiteterna och orsaka en djup ventrombos. Till och med en lungembolism kan vara det första symtomet på äggstockscancer. När sjukdomen framskrider kan det förekomma försämring av allmäntillståndet, viktnedgång, trötthet och orkeslöshet.

Eftersom man trots försök inte har lyckats utveckla en effektiv screeningmetod för äggstockscancer, likt den man har till exempel för livmoderhalscancer och bröstcancer, bör man vid ovan nämnda symtom utan dröjsmål söka sig till undersökningar. Detta gäller framför allt om symtomen uppkommer efter klimakterieåldern, återkommer eller varar längre än 2–3 veckor.  Inom primärvården kan redan en klinisk undersökning avslöja tumörmisstanke och utöver detta är ultraljudsundersökning av hela buken en bra undersökning för första linjens diagnostik som medför mycket liten påfrestning för patienten.


 

Uppdaterad  11.6.2019