Riskfaktorer och förebyggande

Genomsnittsåldern hos patienter med epiteliala äggstockstumörer är vanligtvis över 60 år. Mer sällsynta tumörer i germinalcellslinjen diagnostiseras däremot hos yngre kvinnor, till och med hos kvinnor under 20 år.

​​​​​

Kända riskfaktorer för epiteliala tumörer är hög ålder, att kvinnan inte har fött barn eller barnlöshet som kan ha många olika orsaker, endometrios, tidig första menstruation tillsammans med sent klimakterium och hormonbehandling i klimakteriet, om denna har pågått i mer än fem år. Hos cirka 10–15 procent av patienterna kan man fastställa en ärftlig sjukdomsrisk, där mottaglighetsfaktorn är oftast en genetisk defekt i generna BRCA 1 eller 2 eller en gendefekt som associeras till bl.a. tarm- och livmoderscancer, Lynch syndrom (HNPCC). Till en gendefekt i BRCA1 eller 2 associeras även en ökad risk att insjukna i bröstcancer. Gendefekten som är associerad med tarm- och livmoderscancer (Lynch sdr) medför cirka 10 procents risk för äggstockscancer. Sjukdomsrisken fördubblas även om en första gradens släkting, alltså patientens mor eller dotter, har diagnostiserats med äggstockscancer.

Preventivpiller har konstaterats minska risken för äggstockscancer. Risken minskar mer ju längre pillren används. Denna information har utnyttjats hos de unga kvinnor som har en klart förhöjd risk att insjukna framför allt på grund av ovan nämnda genförändringar. Efter att kvinnan har fyllt 40 år eller fått det antal barn som hon planerar att skaffa, rekommenderas avlägsnande av äggledare och äggstockar, vilket minskar risken för kvinnor i högriskgruppen. Då halveras även risken för att insjukna i bröstcancer.

Föregående sidaNästa sida

 
 

Uppdaterad  11.6.2019