Framfall – undersökning och behandling

Framfall kan behandlas antingen konservativt, exempelvis genom att behandla slemhinnorna, med ring eller kub, fysioterapi, livsstilsändringar eller eventuellt med olika ingrepp/operation. Läkaren fattar beslut om rätt behandlingsform.

Framfall är en godartad åkomma och är alltså inte farligt. Men framfallet kan vara ett besvärande problem som försämrar livskvaliteten. Eftersom framfall är godartat, behandlas det bara om det orsakar symtom. Symtomen och hur väl man tål dem varierar individuellt. Undantag utgörs av framfall som orsakar så allvarliga urineringssvårigheter att det blir en hälsorisk. Sådana behandlas i regel alltid. Läkaren gör upp en behandlingsplan tillsammans med patienten på mottagningen.

Behandling av slemhinnorna (lokalt östrogen)

Torra slemhinnor, framför allt efter klimakteriets början, kan öka den obehagliga känslan som framfall orsakar. Lokal behandling kan man i regel börja med utan att besöka läkare. Undantag utgörs av kvinnor som har haft bröstcancer, de ska alltid konsultera läkare innan de börjar med behandlingen. Det rekommenderas att preparaten används två gånger i veckan.

Lokala östrogenpreparat:

  • salvor
  • vagitorier
  • vaginalring: byts med tre månaders mellanrum, ofta av läkare

Behandling med prolapsring

Läkaren kan i slidan placera en prolapsring som lyfter upp framfallet. Prolapsringen är tillverkad av flexibelt material och den är bekväm att använda (ringen känns inte alls när den är korrekt insatt). Prolapsringar finns i olika storlekar, läkaren bedömer den lämpliga storleken. Ringen byts mot en ny med 3–6 månaders mellanrum på läkarmottagningen. Samtidigt med ringen används också lokalt östrogenpreparat för att hålla slemhinnorna friska. Långvarig behandling med prolapsring är lösningen i synnerhet ifall komplikationsrisken vid ev. operation bedöms vara förhöj.

Behandling med prolapskub

En prolapskub som lyfter upp framfallet kan placeras i slidan. Lämplig storlek på prolapskuben bedöms av läkare. Men i motsats till prolapsringen sätter man själv in och tar ut kuben dagligen och rengör den med vatten. Samma kub kan användas i ett år. Samtidigt med kuben ska man använda lokalt östrogenpreparat för att hålla slemhinnorna friska.

Livsstilsändringar

Viktminskning

Eventuell övervikt både ökar risken för framfall och förvärrar symtomen som framfall orsakar. Med tanke på framfall har viktminskning både en förebyggande och en vårdande inverkan. Därtill minskar övervikt effekten av operationsbehandling och kan till och med vara ett hinder för att genomföra en operation.

Hälsovikthuset är en eHälsotjänst utvecklad av hälsovårdsproffs till stöd för hälsosam viktminskning och viktkontroll.

Rökning

Rökning försämrar slemhinnornas skick genom att försvaga blodcirkulationen. Därtill medför rökning större risk för komplikationer till exempel vid operation.

Stumppi.fi, stöd för att sluta röka

Fysioterapi

Framfall kan uppstå på grund av att stödstrukturerna i bäckenbotten försvagas. Symtomen kan behandlas kirurgiskt, men också träning av musklerna i bäckenbotten kan lindra symtomen. I guiden som länkats nedan finns instruktioner som fysioterapeuter gett för att lindra framfall i bäckenbotten.

Råd för lindring av framfall i bäckenbotten

Kirurgisk behandling

Om konservativa behandlingar inte ger tillräckligt bra resultat kan operation övervägas. Vanligtvis går en kvinna in för operation först när hon inte längre vill skaffa flera barn. Läkaren bedömer om operationen kan göras polikliniskt eller om den behöver göras i operationssal. Målet med kirurgisk behandling är att återställa slidans normala anatomi och lindra patientens symtom.

Under operationen försöker man på nytt fästa stödvävnaden under slemhinnan som lossnat och orsakat framfallet. Ibland är det motiverat att operationen också omfattar hysterektomi, det vill säga att livmodern tas bort. Framfallsoperationer utan hysterektomi kan utföras antingen i operationssal eller polikliniskt. I operationssal är den vanligaste anestesiformen spinalbedövning, mer sällan används general anestesi, det vill säga narkos. Operationer som inbegriper hysterektomi utförs alltid i operationssal.

Det blir allt vanligare att korrigeringar av slidans främre och bakre vägg görs under lokalbedövning. Polikliniska ingrepp görs under lokalbedövning och utöver det används vanliga smärtstillande läkemedel. Fördelen med polikliniska ingrepp är att patienten snabbt får komma hem och återhämtar sig snabbare. Efter operationen ska man i ungefär en månad undvika kraftig ansträngning för att hindra att framfallet återkommer. Rökning försämrar återhämtningen efter operationen och ökar risken för operationskomplikationer. Bara det att hålla paus i rökningen före och efter operationen bidrar till bättre återhämtning.

Trots operation kan framfall återkomma, orsaken är oftast att vävnaderna har försvagats. I så fall kan det blir aktuellt med en ny operation. Vid förnyad operation används ibland konstgjorda nätmaterial som hjälpmedel.

Olika operationsformer

  • Framfall av urinblåsan åtgärdas med så kallad främre kolporafi (KA, eller kolporafi anterior). Då öppnas slemhinnan på främre slidväggen, stödvävnaden lossas och sys fast igen efter att utbuktningen har lyfts upp. Till slut sys slemhinnan ihop.
  • Framfall av ändtarmen åtgärdas med så kallad bakre kolporafi (KP, eller kolporafi posterior). Då öppnas slemhinnan på bakre slidväggen, stödvävnaden lossas och sys fast igen efter att utbuktningen har lyfts upp. Till slut sys slemhinnan ihop.
  • Livmoder som fallit fram avlägsnas i regel genom slidan (vaginal hysterektomi, VH) och samtidigt fäst ligamenten som tänjts ut i slidbotten för att lyfta upp slidan i sin ursprungliga ställning. Samtidigt med hysterektomin kan också främre eller bakre kolporafi göras.

Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  15.8.2018