Endometriossymtom

Förekomsten av endometriossymtomen är beroende av menstruationscykeln, för den påverkar endometrioshärdarna på liknande sätt som livmoderslemhinnan. Det vanligaste symtomet är smärta i underlivet.

Smärtsymtomen varierar enligt var endometrioshärdarna finns. De vanligaste symtomen på endometrios är mensvärk och magsmärta. Sådana förekommer hos cirka 70 procent av alla endometriospatienter. Det att symtomen är ”diffusa” och vanliga också hos friska kvinnor förklarar förmodligen varför det ofta dröjer länge innan endometriospatienterna får sin diagnos. Det som är typiskt för endometriossmärtor är dock att de börjar före själva mensblödningen.

Stark mensvärk som hindrar att man går till jobbet eller skolan hör inte till normalt liv och har man det, finns det orsak att misstänka att det är endometrios som orsakar smärtan. Ofta upplever endometriospatienter smärta vid stötar samt kontinuerlig trötthet. Också förekomsten av ovanliga smärtsymtom uttryckligen under mensen kan tyda på endometrios. Sådana symtom är till exempel axelsmärtor under mensen, vilket tyder på endometrios i mellangärdet eller smärta och svullnad i ljumskarna under mensen, vilket tyder på endometrios i ljumskområdet.

Ytlig endometrios orsakar underlivssmärtor som hänger ihop med menstruationscykeln, men ibland kan patienten vara helt symtomfri. Härdarnas storlek eller antal står inte alltid i proportion till smärtnivån, utan ibland kan till och med utbredda härdar vara symtomfria, medan några små härdar kan orsaka invalidiserande smärta.

De flesta endometriom är symtomfria och upptäcks av en slump vid ultraljudsundersökning. Stora cystor kan vara smärtsamma och ge upphov till en tryckande känsla. Om endometriosen orsakar kraftig smärta, finns det orsaka att misstänka att det också finns djupa härdar.

Djup endometrios ger nästan utan undantag svår, invalidiserande mensvärk som leder till att livskvaliteten försämras och patienten måste vara sjukskriven från skolan eller jobbet. Vid rektovaginal endometrios upplever patienten vanligen utöver mensvärk smärta vid tarmtömningen, i synnerhet under mensen. Eftersom rektovaginal endometrios växer nära slidans botten, har patienten ofta svåra smärtor vid samlag. Om djup endometrios växer in i tarmväggen kan den ge upphov till blodig avföring. Patienten har också omväxlande diarré och förstoppning eller svullnad i underlivet. Om en rektovaginal härd växer i sidled kan den utan andra symtom leda till stockning i urinledaren eller försvaga njurfunktionen.

Endometrios på urinblåsan orsakar smärta vid urinering och om den växer genom blåsväggen kan den leda till blod i urinen. Bara cirka 5 procent av patienter med djup endometrios är helt symtomfria. En symtomfri patient behöver ingen endometriosbehandling.

Skriv ut Symtomdagboken (på finska) eller

Ladda ner symtomdagbokens mobilapp Moona.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  21.9.2017