Barnlöshet och endometrios

Endometrios påverkar graviditetsförsök, eftersom den utöver smärtan kan orsaka försämrad funktion hos äggstockarna och äggledarna

Endometrios förekommer hos cirka 6–10 procent av alla kvinnor i fertil ålder och hos 25 procent av alla infertilietspatienter. Knappt hälften av alla endometriospatienter lider också av infertilitet. Den som lider av endometrios rekommenderas att söka sig till infertilitetsundersökning redan efter sex månaders misslyckade graviditetsförsök. De flesta av dem som lider av endometrios blir ändå gravida spontant, men ju svårare sjukdomen är, desto oftare behövs infertilitetsbehandling. Vid lindrig sjukdom blir upp till 65 procent av kvinnorna gravida under en treårig uppföljningsperiod, men vid mycket svår form av sjukdomen är prognosen att bli gravid naturligt bara några procent. Om symtomen är lindriga och omsorgsfull gynekologisk undersökning eller ultraljudsundersökning genom slidan inte visar något avvikande, kan infertilitetsbehandling planeras för paret utan laparoskopi. Om smärtan förvärras i och med infertilitetsbehandlingen, eller om undersökningar avslöjar stor endometriom i äggstockarna eller något annat som tyder på svår endometrios, övervägs laparoskopi. Med hjälp av den går det att utreda endometriosens svårighetsgrad, lindra smärtan och eventuellt förbättra graviditetsprognosen. Om endometriosen var känd redan när infertilitetsbehandlingen inleddes, görs en individuell behandlingsplan enligt sjukdomens svårighetsgrad. Om sjukdomen är lindrig och smärtan under kontroll, inleds infertilitetsbehandlingen med stimulering av äggstockarna och insemination. Vid svår sjukdom är behandlingsformen genast provrörsbefruktning. Om endometriosen orsakar svåra smärtor, rekommenderas operation före infertilitetsbehandlingen. Däremot försämrar upprepade operationer fertiliteten. Behandlingen av patienter med djup endometrios som lider av infertilitet kräver alltid individuell planering med hänsyn till smärtläget.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  21.9.2017