Undersökning av cellförändring

Ibland upptäcks cellförändringar i cellprovet. I så fall får kvinnan en remiss till kolposkopi, dvs. undersökning av livmodermunnen.

​​

I de flesta cellprov hittas ingen sådan avvikelse som skulle kräva speciell uppföljning eller behandling. Ibland upptäcks dock cellförändringar i cellprovet och beroende på vilken typ av förändringar det är, tas antingen ett nytt cellprov efter en viss tid, eller kvinnan får remiss till kolposkopi, dvs. undersökning av livmodermunnen. Läkaren som tar emot remissen avgör hur akut undersökningen behöver göras. Behandlingsrekommendationerna som används i Finland baserar sig på rekommendationen.

God medicinsk praxis (på finska).

Cellförändring betyder ändring i cellbilden orsakad av HPV-infektion. Behovet av fortsatt undersökning beror på ålder, tidigare fynd samt graden av cellförändring. Avvikande provsvar är inte en cancerdiagnos, utan det betyder att det behövs fortsatta undersökningar och eventuell behandling så att cancer inte hinner utvecklas.

Studier visar att lätta förändringar ofta läker av sig själv med tiden. Vanligen utvecklas till och med kraftiga förstadieförändringar till cancer först om många år. Om cellförändringen är mycket liten, är det inte så bråttom med fortsatta undersökningar. Risken för cellförändringar som kräver behandling är liten, och ofta börjar förändringarna läkas redan under väntetiden. Svårare cellförändringar undersöks inom en månad. Förändringar i livmodermunnen framskrider tämligen långsamt, så cancer hinner inte utvecklas på några månader.

Behovet av mentalt stöd

Det är normalt att du känner rädsla, ångest och till och med chock efter att du har fått veta att du har cellförändringar och att det behöver göras ytterligare undersökningar. Det här beror vanligen på ovetskap. Kom ihåg att det är viktigt att gå på undersökningarna och behandlingarna. Då upptäcks förändringar och de kan vid behov behandlas i tid.

Om du inte förstår vad något betyder eller varför något görs, tveka inte att fråga! Berätta om din oro för sjukskötaren eller läkaren. Det kan också lätta på oron om du talar om saken med dina närmaste.

HPV-infektioner är mycket vanliga och nästan alla människor smittas i något skede av livet, så du är inte ensam. Virusinfektioner har också en tendens att gå om av sig själv. HPV kan ligga vilande länge eller inte orsaka några förändringar alls. En cellförändring betyder alltså inte till exempel att din partner har varit otrogen.

Det är viktigt att veta att ett avvikande svar på cellprovet sällan betyder livmoderhalscancer. Cell- och vävnadsförändringar kan enkelt behandlas redan i förstadiet innan de utvecklas till cancer. Att sluta röka är det enda du själv kan göra för att bidra till att förändringen läker.

Klassificering av cellförändringar

Livmoderhalsen har två slags slemhinnor: skivepitel och cylinderepitel. Cell- och vävnadsförändringar kan förekomma i båda typerna av slemhinnor, så också fynden indelas i skivepitel- och cylinderepitelförändringar.

Svar på papa-provet ges enligt Bethesda-klassificeringen. Namnen på klasserna är förkortningar av de engelska orden som beskriver fyndet.

Skivepitelförändringar

NILM (negative for intraepithelial lesion and malignancy)

Ingen epitelcellatypi, det vill säga att inga onormala celler hittades i provet. Det är alltså ett normalt fynd. Det här fyndet kräver inga fortsatta undersökningar, men det är ändå viktigt att delta i de kommunala massundersökningarna vart femte år.

ASC-US (atypical squamous cells of undetermined significance)

Det här är den lättaste cellförändringen. Om det här fyndet förekommer i upprepade prov eller om papillomvirustestet är positivt, görs ofta en undersökning av livmodermunnen (kolposkopi) inom cirka 6 månader efter det senaste cellprovet.

LSIL (low-grade squamous intraepithelial lesion)

Lite svårare cellförändring än ASC-US. Den rekommenderade fortsatta undersökningen är kolposkopi om 6 månader för över 30-åriga. För under 30-åriga räcker det oftast med nytt cellprov om 6–12 månader.

ASC-H (atypical squamous cells, cannot exclude HSIL)

Cellförändring med något avvikande celler och som ibland förklaras av en slemhinneskada orsakad av HP-virus, som kräver behandling. Kolposkopi utförs oavsett ålder inom cirka 1–2 månader.

HSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion)

HP-virusförändring som ofta förklaras av slemhinneskada som kräver behandling. Oftast förklaras förändringen inte av cancer, utan av en svårare förstadieförändring orsakad av papillomvirus. Om förändringen inte behandlas kan den ibland inom 5–10 år utvecklas till livmoderhalscancer. Kolposkopi utförs oavsett ålder inom cirka 1–2 månader.

Cylindercellförändringar

Dessa förändringar finns i livmoderhalskanalen, så det är en aning svårare att diagnostisera dem.

AGC-NOS (atypical glandular cells not otherwise specified)

Lätt förändring i cylinderepitel som förekommer djupare i livmoderhalskanalen. Kolposkopi utförs oavsett ålder inom 2 månader. Ibland rekommenderas först ett nytt prov.

AGC-FN (atypical glandular cells, favor neoplasia)

Svårare förändring i cylinderepitel. Kolposkopi utförs oavsett ålder inom 1 månad. Ofta görs samtidigt en liten behandling med elektrisk slinga för att få en bättre provbit.

Andra förändringar som förekommer i cellprov

Förutom de ovan beskrivna förändringarna kan man i cellprovet också se annat som visar läget i livmodermunnen.

Sådant är till exempel:

  • Bakterieinfektion i slidan, dvs. bakteriell vaginos (mängden mjölksyrebakterier i slidan har minskat, störning i bakteriebalansen)
  • Inflammation (förhöjd mängd vita blodkroppar i provet)
  • Atrofi (slidans slemhinna är tunn och skör på grund av östrogenbrist)
  • Regeneration (godartad förändring i samband med att vävnaden förnyas)
  • Cytolys (celler förstörs på grund av surhet i slidan)
  • Svamp (jästsvamp förekommer ofta i tarmen och ofta också symtomfritt i slidan; den kan tidvis även orsaka svampinfektion med symtom i slidan, symtomet är klåda)
  • Blandflora (förekomst av olika bakterier i slidan)
  • Herpes (Herpes simplex-virus förekommer i cellprovet)
  • Trichomonas vaginalis (rätt så ovanlig mikroorganism som orsakar slidinfektion)

Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  15.8.2018