Cellprov (Papa)

Cell- eller papa-prov tas för att hitta cellförändringar i livmoderhalsen orsakade av humant papillomvirus. Provet är den vanligaste metoden för screening av livmoderhalscancer.

​​

Gynekologiskt cellprov kallas ofta papa-prov och det används för att hitta cellförändringar i livmoderhalsen orsakade av humant papillomvirus, HPV.

Cellprov, papa-prov, är för närvarande den vanligaste metoden för screening av livmoderhalscancer. I Finland är kommunerna förpliktade att arrangera masscreening av kvinnor enligt åldersgrupp. Kommunerna skickar uppgifterna från sina genomförda screeningar till Institutets för hälsa och välfärd (THL) register för statistikföring.

Screeningen är framför allt förebyggande verksamhet med syftet att hitta tecken på eventuella förstadieförändringar som obehandlade med åren kan utvecklas till livmoderhalscancer. Tack vare den effektiva screeningen kan också livmoderhalscancer förebyggas väl. Det har uppskattats statistiskt att med hjälp av screeningen undviks årligen cirka 250 dödsfall på grund av livmoderhalscancer.

Prov tas vid hälsostationer, privata läkarstationer och ibland med remiss på sjukhus. Det är ett enkelt och snabbt test som kan tas av läkare, sjukskötare eller laboratorieskötare. Celler skrapas med träspatel från slidbotten och livmodertappen och med en liten mjuk borste från livmoderhalskanalen. Proven skickas till laboratorium där en patolog undersöker dem med mikroskop för att hitta eventuella avvikande celler. Resultaten från de allra flesta proven är normala.

Beroende på kommun kallas kvinnor till cellprov första gången vid 25 eller 30 års ålder. Screeningen fortsätter vart femte år, vanligen tills man fyller 60. Screeningproven är gratis.

Årligen kallas totalt cirka 270 000 kvinnor i Finland till screening, men av dem deltar bara cirka 67 procent. Det är inte obligatoriskt att delta i screeningen, men det rekommenderas starkt. Tidigare HPV-vaccination, graviditet, amning, pågående cancerbehandling, hysterektomi eller klimakterium är inget hinder för att delta i screeningen. Det är viktigt att vara medveten om att de flesta fall av livmoderhalscancer upptäcks hos kvinnor som inte har deltagit i den regelbundna screeningen. Av alla som screenas hittas förstadieförändringar som kräver fortsatt undersökning hos endast 0,4 procent.

Cellprovet är i sig bara en riktgivande grund för eventuella diagnoser som görs utgående från fortsatt undersökning(LINKKI KOLPOSKOPIA). Avsikten är att upptäcka förändringarna i ett så tidigt skede som möjligt, så det lönar sig i synnerhet för dem som kallas till masscreeningen att utnyttja möjligheten till ett avgiftsfritt test.

Läs mer:

Massundersökningar (Finlands Cancerregister)

Tagning av cellprov

För provtagningen förs ett instrument som heter spekulum in i slidan för att sära på slidväggarna och få bra synlighet till livmodermunnen. Prov tas från slemhinnan på tre platser genom att skrapa

  • med träspatel från slidbotten
  • med träspatel från livmodermunnen
  • med liten mjuk borste från livmoderhalskanalen.

Provtagningen känns högst som ett lätt knip, men tänjningen som spekulum orsakar kan kännas lite obehaglig. Ju bättre du kan slappna av i bäckenbottenmusklerna, desto lättare är provtagningen både för dig själv och provtagaren. Ibland kan det efter provtagningen sippra lite blod, det är ofarligt, använd trosskydd vid behov.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  21.9.2017