Fosterscreening i Finland

Syftet med screeningundersökningarna är att så tidigt som möjligt upptäcka utvecklingsstörningar eller strukturavvikelser under symtomfria graviditeter. Målet är att förbättra fostrets och barnets vårdmöjligheter och minska sjukfrekvens och spädbarnsdödlighet.

Det är frivilligt att delta i screeningundersökningar. Från och med 2007 gäller i Finland en förordning om screening (1339/2006, uppdaterad 1339/2011) som ålägger alla kommuner att arrangera fosterscreening. Alla gravida har rätt till två avgiftsfria ultraljudsundersökningar.

Kommunerna är skyldiga att erbjuda gravida följande screeningar:

Allmän ultraljudsundersökning under tidig graviditet

Utförs i graviditetsvecka 10+0–13+6

Undersökning av kromosomavvikelser

Undersökning av kromosomavvikelser utförs under tidig graviditet i första hand genom kombinerad screening, som omfattar blodprov i graviditetsvecka 9+0–11+6 och mätning av nackspalten i samband med den allmänna ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 11+0–13+6.

Alternativt kan undersökningen genomföras med serumscreening (blodprov) under den andra graviditetstrimestern (mitt i graviditeten) i graviditetsvecka 15+0–16+6.

Ultraljudsundersökning för att utreda grava strukturella avvikelser i graviditetsvecka 18+0–21+6 eller efter graviditetsvecka 24+0.


Det är frivilligt att delta i fosterscreening och att låta bli att delta påverkar inte på något sätt uppföljningen och behandlingen av graviditeten eller förlossningen och vården av det nyfödda barnet.

I HUCS-området deltar 95 procent av alla gravida i fosterscreening med ultraljud och cirka 85 i kombinerad screening. I övriga delar av landet är deltagandet något lägre. Före deltagande i screeningundersökningar är det bra om familjen diskuterar vad screeningresultatet eventuellt kan innebära.

De flesta gravida vill veta om fostret eventuellt har en skada eller strukturell avvikelse. Resultaten från screeningundersökningarna är oftast normala, men de kan också visa på en förhöjd risk för kromosomavvikelse eller en viss sjukdom hos fostret. Om resultaten är avvikande erbjuds den gravida möjlighet till fortsatta undersökningar. 80–85 procent av kromosomavvikelserna upptäcks i fosterscreeningarna. Men det finns också sådana avvikelser och sjukdomar som inte går att upptäcka under graviditeten.

Om den misstänkta avvikelsen visar sig vara verklig, kan familjen ibland bli tvungen att överväga avbrytande av graviditeten. Om graviditeten fortsätter, gör vetskapen om avvikelsen det enklare att planera graviditetens uppföljning och förlossningen samt vården av den nyfödda.

Enligt Finlands lag är det möjligt att avbryta en graviditet fram till graviditetsvecka 24, om det hos fostret konstateras en svår sjukdom, skada eller strukturell avvikelse. För att avbryta graviditeten mellan graviditetsveckorna 12+0 och 24+0 behövs tillstånd från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  19.9.2017