Avbrytande av graviditet

Graviditeten kan avbrytas före den 20:e graviditetsveckan på grund av risk för svår sjukdom hos fostret. Om en svår sjukdom har konstaterats, kan graviditeten avbrytas före den 24:e graviditetsveckan.

Avbrytande av graviditeten p.g.a. fostrets svåra sjukdom

Graviditeten kan avbrytas fram till den 20:e graviditetsveckan på grund av risk för svår sjukdom hos fostret och på grund av konstaterad svår sjukdom fram till den 24:e graviditetsveckan. Tillstånd för att avbryta graviditeten ansöks hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira.

Beslutet att avbryta en önskad graviditet på grund av svår sjukdom hos fostret är ett mycket tungt beslut för familjen. Innan beslutet fattas får familjen så heltäckande information som möjligt om fostrets situation och prognos. Professionellt psykologiskt stöd är viktigt såväl i samband med beslutet, efter en eventuell abort som i det fall att graviditeten fortsätter.

Abort

Avbrytande av graviditet (Terveyskirjasto) på finska

Avbrytande av graviditet (Valvira) på finska


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  19.9.2017