Ultraljudsundersökningar och fosterscreening


pic Fastställande av graviditetens längd

Om mensen är regelbunden kan graviditetens längd och beräknat förlossningsdatum fastställas utgående från den sista mensens startdatum.

pic Konstaterande av graviditet med ultraljud

Ultraljudsundersökning som görs i början av graviditeten för att konstatera graviditeten hör inte till de kostnadsfria kommunala screeningundersökningarna.

pic Fosterscreening i Finland

Syftet med screeningundersökningar är att så tidigt som möjligt upptäcka utvecklingsstörningar eller strukturavvikelser under symtomfria graviditeter.

pic Fosterscreening och ultraljudsundersökning

Syftet med screeningundersökningar är att så tidigt som möjligt upptäcka utvecklingsstörningar eller strukturavvikelser under symtomfria graviditeter.

pic Avvikande fynd i screeningundersökning

Om en fosteravvikelse konstateras eller misstänks vid fosterscreening, utförs de fortsatta undersökningarna vid Fostermedicinska centret.

pic Kromosomundersökning i början av graviditeten

Under graviditeten kan fostrets kromosomer undersökas genom provtagning från moderkakan eller fostervattnet, men också från mammans blod.

pic Vanligaste kromosomavvikelser

De vanligaste kromosomavvikelserna är de så kallade trisomierna, vilket innebär att det finns tre kromosomer i stället ett kromosompar. Den vanligaste är trisomi 21.

pic Avbrytande av graviditet

Om fostret konstateras lida av en svår sjukdom kan graviditeten avbrytas fram till graviditetsvecka 20. Myndighetstillstånd behövs för avbrytande.

pic Fostermedicinska centret

Fostermedicinska centret vid HUCS Kvinnokliniken har en enhet för fosterdiagnostik och en för fosterscreening.


Uppdaterad  27.3.2018