Teratologiska informationstjänst

Teratologiska informationstjänsten är en riksomfattande telefontjänst som ger råd och information om läkemedel och andra yttre faktorer under graviditet och amning.

Teratologiska informationstjänsten är en riksomfattande telefontjänst, öppen för alla, som svarar på frågor om effekter av yttre faktorer under graviditet och amning, huvudsakligen läkemedel, men också annat, t.ex. infektioner. Tjänsten inrättades 1994 och den är underställd Giftinformationscentralen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Det kommer 5 000–6 000 förfrågningar om året från föräldrar och hälsovården.

Eftersom det är svårt att undersöka hur säkra läkemedel är att använda under graviditet, och resultaten ofta är motsägelsefulla, gick Teratologiska informationstjänsten genast när den inrättades med i nätverket för teratologiska informationstjänster i Europa. Genom nätverket får man alltid tillgång till de nyaste resultaten om eventuella skador som läkemedel orsakar fostret.

Syftet med tjänsten är att förebygga fosterskador orsakade av läkemedel och andra yttre faktorer, och att med saklig information minska mammans oro i de fall när det inte finns någon nämnvärd risk för fostret. Tjänsten minskar därtill hälsovårdens belastning.

Personalen består av en heltidsanställd specialläkare samt en specialutbildad barnmorska och farmaceut. Rådgivningen utgår alltid från en riskbedömning av varje enskilt fall, med beaktande av graviditetsfas och eventuella övriga skadliga faktorer. Vid förfrågningar av personer som planerar att skaffa barn eller är i början av graviditeten och inte ännu har besökt rådgivningen, kartlägger man eventuella övriga riskfaktorer som finns och ger också råd om risker som rökning och droganvändning innebär, samt påminner om vikten av att ta extra folsyra.

Folsyra är ett B-vitamin som behövs i tillräcklig mängd för att fostret ska utvecklas normalt. Folsyrepreparat borde tas redan när man planerar att skaffa barn.

Tjänsten samlar också in information om hur graviditeten slutar. Det är frivilligt att svara på uppföljningen, men alla som kontaktar tjänsten för att få information om exponering i början av graviditeten eller om ett nytt läkemedel som det finns lite erfarenhet av, tillfrågas om de vill delta i uppföljningen.

Genom uppföljningen samlas värdefull information om hur säkra läkemedel är att använda under graviditet. Teratologiska informationstjänsten har tillsammans med andra motsvarande tjänster i Europa och Nordamerika samlat forskningsdata om säkerheten hos flera nya läkemedel.

Oavsett om du är mamma, pappa eller hälsovårdsproffs, kan du ringa vår rådgivningstjänst och få aktuell, pålitlig information om hur läkemedel och andra yttre faktorer eventuellt påverkar graviditeten, fostret eller ett spädbarn som ammas. Vi hoppas att du kontaktar oss redan när du planerar att skaffa barn om du t.ex. regelbundet tar något läkemedel och vill kontrollera om det är tryggt att fortsätta med det under graviditeten. Vi försöker svara på förfrågningarna samma dag som de kommit.

Kontaktuppgifter

Teratologiska informationstjänsten är öppen vardagar kl. 9–12

Telefonnumret är 09 4717 6500 (samtal till normalpris)

Läs mer:

Teratologiska informationstjänsten (HUS)

Nästa sida

 


 

Uppdaterad  21.9.2017