Sätesbjudning

Barnet kan födas tryggt också med vaginal förlossning, om förutsättningarna för det har bedömts omsorgsfullt i förväg.

​​

Foster i sätesläge

Vid cirka 2,4 procent av graviditeter med ett foster (enkelbörd) lägger sig fostret för att födas med sätet före. Det kallas sätesbjudning. Om fostret är i sätes- eller tvärläge ännu i graviditetsvecka 35–36 försöker man oftast vända fostret med så kallad yttre vändning. Storleken på mammans bäcken bedöms med hjälp av både inre undersökning och enligt övervägande med magnetröntgen eller vanlig röntgen.

Därefter planeras förlossningen antingen vaginalt eller med kejsarsnitt, och eventuell uppföljning planeras. Vaginal förlossning är ett säkert alternativ om fostret inte har tillväxtstörning, det väger under 4000 g och mammans bäcken är tillräckligt rymligt.


Yttre vändning av sätesläge

Om rådgivningen konstaterar eller misstänker att fostret är i sätesläge ännu i graviditetsvecka 35–36, skrivs en remiss till moderskapspolikliniken.

På mödrapoliklinikens mottagning kontrolleras fosterbjudningen. Om fostret är i sätes- eller tvärläge, registreras fostrets hjärtljud med CTG. Läkaren utför en ultraljudsundersökning för att bedöma fostrets vikt och det exakta läget. Därefter kan en yttre vändning av fostret göras. Ingreppet utförs av en läkare tillsammans med en barnmorska. Vid yttre vändning placerar läkaren först sin hand under den del av fostret som bjuds, det vill säga sätet och lyfter det försiktigt uppåt och styr vid behov fostrets överkropp neråt från axlarna. Ofta rör sig fostret också själv mycket i det här skedet och vänder huvudet neråt. Vid behov kan man ungefär en halvtimme före den yttre vändningen ge läkemedel som förebygger sammandragningar.

Under den yttre vändningen följs fostrets tillstånd med ultraljud. Det bidrar till att ingreppet lyckas om mamman är så avslappnad som möjligt och inte spänner sig. Rh-negativa mammor får skyddsinjektion. Efter ingreppet lyssnar man till fostrets hjärtljud i cirka 30–60 minuter.

Yttre vändning av sätesläge är ett ofarligt ingrepp med små risker. Kejsarsnitt efter vändningen måste göras i 1 fall av 200 och betydande förändringar i fostrets hjärtkurva förekommer hos 1 av 100 vändningar.

Yttre vändning lyckas dock inte alltid. Andelen av lyckade vändningar beror bland annat på graviditetsvecka, fostrets läge och storlek, mängden fostervatten samt hur många förlossningar mamman haft tidigare. Enligt olika studier är andelen som lyckas i genomsnitt 50 procent.  Hos förstföderskor är procenten 40 och hos omföderskor 60.

Närmare information om vaginal förlossning med sätesbjudning finns på videon i avsnittet Förlossning


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  27.3.2018