Rör sig fostret

Ett normalt foster rör sig ungefär lika mycket ända fram till förlossningen. Vid riskgraviditeter går det att använda räkning av fostrets rörelser som komplement till andra uppföljningsmetoder.

Typen av fosterrörelser som mamman känner efter graviditetsvecka 32 ändrar något på grund av att barnet växer och mängden fostervatten minskar. Varje foster har sitt individuella sätt att röra sig, rörelseperioderna varvas med viloperioder på 20–40 minuter, då fostret sover och inga rörelser känns.

Genom att observera fostrets rörelser kan mamman relativt tillförlitligt följa upp hur fostret mår under de sista graviditetsveckorna. Vid normala graviditeter behövs ingen observation av rörelserna. Vid riskgraviditeter kan rörelseobservation användas utöver andra uppföljningsmetoder. När den beräknade förlossningstiden har överskridits rekommenderas att mamman börjar observera fostrets rörelser i graviditetsvecka 41.

Rörelseobservation utför en gång om dagen i en timme. Mamman vilar på sida och räknar varje rörelse som hon känner. Om rörelserna som mamman observerar under den här tiden är mindre än tio till antalet, fortsätter hon observationen i en timme till eller gör en ny en timmes observation lite senare.

När kontakta läkare?

Om fostrets rörelser är mindre än tio till antalet vid observation enligt anvisningarna ovan, ska fostrets hjärtljud mätas med CTG vid det egna förlossningssjukhuset samma dag. Du ska alltid ringa jouren innan du åker in till förlossningssjukhuset.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  20.9.2017